Davant la celebració, el proper dia 20 de març, del Dia Mundial de la Salut Bucodental, la Fundació Odontologia Solidària vol expressar el seu compromís amb els sectors més desfavorits de la nostra societat, reivindicant el Dret Universal a la Salut Oral, que al nostre entendre s’ha de concretar mitjançant la plena incorporació de l’odontologia al sistema sanitari públic.
Des que va iniciar les seves activitats el 1994, Odontologia Solidària no ha deixat d’atendre persones en risc d’exclusió social que, a causa de la seva situació socioeconòmica, no poden accedir als tractaments que necessiten en condicions de mercat. En paral·lel, la nostra organització ha emplaçat i seguirà emplaçant els poders públics perquè assumeixin aquests tractaments amb caràcter general.
ONGs com la nostra tenen, com a finalitat última, desaparèixer, ja que això significaria que la seva acció social ja no és necessària. No obstant això, i mentre l’administració no doni els passos necessaris en la direcció indicada, seguirem treballant en les vuit clíniques que la Fundació manté obertes en altres tantes ciutats de l’Estat espanyol en benefici de les capes de població més colpejades per la crisi.
Durant el passat any 2015, les clíniques de la Fundació van atendre un total de 6.732 persones, entre ells 414 nens de 0 a 14 anys. Aquests usuaris van arribar fins a nosaltres derivats per serveis socials municipals, centres de salut, entitats del tercer sector o altres vies. Una mica més de 4.000 de les persones ateses van ser pacients nous, realitzant pròtesis per a 1.247 usuaris.
Tot i això, encara romanen en llista d’espera unes altres 4.424 persones, xifra que revela la greu situació que pateixen tantes persones del nostre entorn. Per tot això, pensem que els objectius, valors i reivindicacions d’Odontologia Solidària tenen més sentit de mai, i en ells seguim treballant gràcies a l’impuls dels 362 voluntaris que durant 2015 han realitzat acció solidària al si de la Fundació.

Pin It on Pinterest

X