Tarragó (es.) y Cuenca (dr.) firmando el convenio

Per la Fundació Odontologia Solidària és de gran importància establir relacions de col·laboració amb les entitats que treballen sobre el terreny a les ciutats on estan ubicades les nostres clíniques solidàries. D’aquesta manera, es coordinen esforços amb els quals s’aconsegueix donar una millor atenció bucodental als col·lectius desfavorits de cada territori. En aquest sentit, el passat dia 8 d’abril es va signar un conveni de col·laboració entre Odontologia Solidària i l’Associació Professional d’Higienistes Bucodentals d’Aragó (HIDES Aragó).

Amb aquest acord, i entre d’altres punts, la Fundació es compromet a donar prioritat als higienistes bucodentals associats a HIDES Aragó a l’hora d’admetre’ls per realitzar la seva tasca voluntària a la Clínica Solidària de Saragossa. De la mateixa manera, hi ha un altre acord entre OS i l’IES Miguel Catalá de la capital aragonesa, amb la finalitat que els alumnes d’aquest centre de formació professional realitzin les seves pràctiques d’higiene bucodental a la clínica de Saragossa.

La Dra. María Dolores Cuenca, presidenta d’Odontologia Solidària, i Rosa Tarragó, presidenta de HIDES Aragó, signen el conveni entre les dues entitats. Entre els compromisos d’Odontologia Solidària indicats en l’acord, destaca també l’organització conjunta d’activitats formatives com ara cursos, congressos, seminaris, projectes d’investigació i d’altres, sobre temes d’responguin a l’interès mutu de les institucions signants. Per la seva banda, HIDES Aragó adopta, entre d’altres, el compromís de promocionar la tasca de la Fundació Odontologia Solidària entre els seus associats.

El conveni té vigència anual, i es renovarà de manera automàtica per períodes idèntics d’un any si cap de les parts expressa modificacions al respecte. HIDES Aragó i Odontologia Solidària constituiran una comissió mixta paritària integrada per dos representants de cada entitat que es reunirà almenys un cop l’any, amb l’objectiu de “compartir la informació i balanç de l’any anterior, poder planificar el present exercici anual i debatre tots els temes proposats per les dues entitats “.

Pin It on Pinterest

X