Dues voluntàries d’OS atenen un pacient a la clínica d’A Coruña

Els voluntaris d’Odontologia Solidària van realitzar entre els mesos de gener i juny de 2017 8.751 hores de treball altruista en les diferents clíniques de la Fundació. La xifra reflecteix un increment respecte dels resultats corresponents a l’any anterior, ja que durant el mateix període de 2016 el nombre d’hores va ser de 8.675,5. Aquest és el resultat del compromís dels 257 voluntaris actius amb què compta la nostra entitat en aquest moment, professionals i estudiants que pertanyen a les diferents branques de l’odontologia.

El grup majoritari de professionals implicats en els objectius i valors de la Fundació és el dels odontòlegs (123 voluntaris), seguit pels higienistes (52) i els estudiants de la matèria (35). Els auxiliars de clínica (22), els higienistes en pràctiques i persones corresponents a altres perfils (9 en els dos casos), complementen la radiografia del voluntariat de la Fundació, juntament amb els auxiliars administratius (7) que també presten servei en l’organització de manera desinteressada.

Gràcies a l’esforç de totes aquestes persones, al llarg del primer semestre de 2017 Odontologia Solidària ha atès a les seves clíniques un total de 2.823 persones que, a causa de la seva situació socioeconòmica, d’una altra manera no haurien tingut la possibilitat d’accedir als tractaments en matèria de salut oral que precisaven. Cal destacar que 227 d’aquests pacients eren nens de fins a 18 anys d’edat.

Els usuaris que s’han tractat en les clíniques d’Odontologia Solidària, han arribat a la Fundació derivats en la seva majoria per diferents Serveis Socials municipals (54,2% dels casos), encara que també per Centres de Salut (43,7%) i entitats del Tercer Sector (1,9%).

Pin It on Pinterest

X