Entrada de la Clínica Solidària de Badalona

Entrada de la Clínica Solidària de Badalona

El projecte SOPS (Servei Odontològic per a Persones amb Sida) d’Odontologia Solidària, ha atès aquest any 2015 411 persones amb VIH a la clínica de Badalona (Barcelona). Des de fa més d’una dècada, i després de l’acord que es va signar amb la Fundació Acollida i Esperança, aquesta clínica tracta a pacients amb VIH residents al centre d’acollida de Can Banús, gràcies al treball d’un equip de voluntaris format per sis odontòlegs i dos higienistes, a més d’una persona contractada que realitza la coordinació del servei

L’any 2014, els voluntaris de SOPS varen dedicar un total de 391 hores de feina desinteressada a la clínica, que està oberta onze mesos cada any, 25 hores setmanals. L’experiència acumulada a SOPS indica que l’acció solidària que realitza aquest servei té un impacte social molt important en el col·lectiu atès, que a més de guanyar en estrictes termes de salut, obté beneficis personals importants pel que fa a l’ autoestima i la millora de la pròpia imatge.

Amb motiu del proper Dia Mundial de la Lluita contra el Sida, que es commemora l’1 de Desembre, la Fundació Odontologia Solidària, ONG del sector bucodental que des de fa més de dues dècades treballa pel Dret Universal a la Salut Oral, expressa públicament el seu compromís en la lluita contra el VIH i les seves conseqüències. Atendre els pacients que pateixen aquesta malaltia, ha estat, és i continuarà essent, una de les prioritats de la nostra organització, del nostre Patronat i dels voluntaris del sector odontològic que sustenten la nostra acció solidària

Mentre l’administració no garanteixi l’assistència odontològica universal, a OS continuarem treballant amb els col·lectius socials més desfavorits de la nostre societat, com les persones que venen a la nostra clínica de Badalona.

Pin It on Pinterest

X