Convenio de Colaboración co Colexio de Hixienistas de Madrid

Convenio de Colaboración co Colexio de Hixienistas de Madrid

Odontoloxía Solidaria e o Colexio Profesional de Hixienistas Dentais de Madrid cimentaron a súa cooperación mutua mediante un Convenio de Colaboración que establece o marco da relación entre ambas entidades. O acordo foi asinado o pasado luns día 19 na sede colexial...

Cara a unha nova Clínica Solidaria en Málaga

Odontoloxía Solidaria esfórzase para maximizar os seus recursos materiais e humanos, co obxectivo de paliar, na medida das súas posibilidades as carencias da atención bucodental no sistema sanitario público, que implica que moitas persoas con escasos recursos non...

Pin It on Pinterest

X