Avís legal

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el propietari de la web , l’informa del següent:

  • Denominació social: FUNDACIÓ ODONTOLOGIA SOLIDÀRIA
  • NIF: G81833667
  • Domicili: C/ Maria Teresa De León, 11 Bajos, 28051 – Madrid (Madrid)

    Constituïda per escriptura pública amb data 17 de setembre de 1997 amb el número 3134 del seu protocol constant la seva inscripció en el Registre de Fundacions de competència estatal per Ordre Ministerial de 19/11/1998 sent el número de registre assignat el 28/1070

Amb els límits establerts en la llei, FUNDACIÓ ODONTOLOGIA SOLIDÀRIA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines web.

Els continguts i informació no vinculen a FUNDACIÓ ODONTOLOGIA SOLIDÀRIA ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de FUNDACIÓ ODONTOLOGIA SOLIDÀRIA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que FUNDACIÓ ODONTOLOGIA SOLIDÀRIA no pot controlar. Per tant, FUNDACIÓ ODONTOLOGIA SOLIDÀRIA no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de FUNDACIÓ ODONTOLOGIA SOLIDÀRIA o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, haurà de comptar amb el consentiment exprés de FUNDACIÓ ODONTOLOGIA SOLIDÀRIA.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que FUNDACIÓ ODONTOLOGIA SOLIDÀRIA ofereix a través del lloc web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de FUNDACIÓ ODONTOLOGIA SOLIDÀRIA amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-lo de les millores del lloc web.

L’informem també que tindrà la possibilitat en tot moment d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant email a: logistica@odsolidaria.org o en la dirección: C/ Maria Teresa De León, 11 Bajos, 28051 – Madrid (Madrid).

Pin It on Pinterest

Share This
X