ALTRES INICIATIVES

La Fundació té un important històric d’iniciatives internacionals a:

Europa

* Albània (1999) * Bielorrúsia (2005 – 2007) * Bòsnia (1997)

Albània, camps de refugiats Albanokosovars (1999)

Amb d’altres entitats de la European Dental Solidarity (EDS), s’actua en accions d’assistència d’urgència als camps de refugiats Albanokosovars. Des d’Odontologia Solidària s’envien materials.

Bielorússia (2005-2007)

En col·laboració amb la ONG Acció Solidària i Logística. Es realitza un estudi epidemiològic dels nens d’uns orfenats, i s’estudia la viabilitat de realitzar un projecte preventiu.

Bòsnia – Hadizi (1997)

Conjuntament amb el CIEMEN, i la col·laboració del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, es recull material i s’instal.la una clínica dental al Dom Zdravlja (centre de salut de Hadizi), i es realitza un programa preventiu i assistencial de salut oral a la regió d’Hadici. Amb el suport econòmic del Fons Menorquí de Cooperació.


Àfrica

* Angola, Província de Malange (2003-2007) * Camerun, Nkongsamba (2006) * República Centreafricana, província de Bangassou (2009) * Guinea Equatorial Cobo (1996) Regió continental (1998-2002) Projecte de pròtesis (1999-2002) * Sàhara Occidental, Campaments RASD a Tinduf Projecte Hugo Rosetti (1992-2002) Taller de pròtesis (1992-1997) Projecte Clíniques mòbils (1995) * Sierra Leone Madina, província de Tonko Limba (2006–2009) Kamabai, província de Makeni (2008–2009)

Angola – Província de Malange (2003-2007)

En col·laboració amb el Bisbat de Malange i l’Ordre de les Apostòliques del Cor de Jesús, es va realitzar un estudi epidemiològic, i la formació d’agents de salut bucodental a la província de Malange. Es realitzaren xerrades a la població, i es varen formar catorze sanitaris. També es donà material odontològic i es realitzen algunes actuacions d’urgència. Subvencionat per la Cooperació Extremenya.

Camerun, Nkongsamba (2006)

Viatge prospectiu per a valorar la viabilitat de desenvolupar un projecte de salut bucodental a la zona. En col·laboració amb la Facultat d’Odontologia de la Universitat de Barcelona. Finançat per la Universitat de Barcelona.

República Centreafricana, província de Bangassou (2009)

Col·laborant amb el Bisbat de Bangassou, es fan xerrades a 5 sanitaris i 50 mestres sobre prevenció de malalties i infeccions bucodentals, aprofitant per fer tractaments quirúrgics a 70 nens i 25 adults. Subvencionat per la Junta de Extremadura.

Ghana, Hospital de Binde (2002-2004)

Formació de 2 promotors d’odontologia i higienistes dentals i 1 optometrista. Subvencionat pel Govern Balear.

Guinea Equatorial – Cobo (1995)

Programa de formació de promotors de salut oral a Cobo.

Guinea Equatorial – Regió continental (1998–2002)

S’instal·la una clínica dental complerta a l’Hospital Regional de Bata, i es fan visites de reconeixement i formació de promotors a 5 hospitals del Districte de la Regió Continental. Es capacita teòricament i pràctica a agents de salut. Es formen 2 sanitaris en tècniques de pròtesis. Subvencionat per: Ayuntamiento de Zaragoza i Diputación General de Aragón.

Guinea Equatorial – Bata, projecte de pròtesis L’art de recuperar els somriures (1999–2002)

S’equipa amb tota la maquinària necessària un laboratori de pròtesis dental, i es forma a dues persones per poder realitzar les pròtesis i utilitzar la maquinària subministrada. Subvencionat per: Ayuntamiento de Zaragoza i Diputación General de Aragón.

Sàhara, Projecte Hugo Rosetti (1992 – 2002)

Camps de refugiats de la R.A.S.D. Programa de salut oral a les escoles, amb la col·laboració del personal local. Subvencionat per: Govern Balear, Ayuntamiento de Coslada, i el Fons Menorquí de Cooperació.

Sàhara, Taller de pròtesis (1992–1997)

Adaptació, renovació, i manteniment d’un taller de pròtesis. S’envien materials (fungibles i no fungibles), s’instal·len, i s’assessora en temes de manteniment i utilització.

Sàhara, Projecte Clíniques mòbils (1995)

coordinació i direcció del disseny i fabricació de dues clíniques dentals mòbils. Subvencionat per: Gobierno Canario.

Sierra Leone, Madina, província de Tonko Limba (2006 – 2009)

formació d’un auxiliar de clínica per introduir la prevenció i l’aplicació del fluoroplat, posada en funcionament d’un gabinet odontològic a la missió de Madrina, xerrades d’educació i sensibilització a la població de la zona, i realització de tractaments preventius i assistencials odontològics als poblats de Kamasasa i Malika. En col·laboració amb el Programa dels Misioneros Javerianos per la recuperació dels Nens Soldat.

Sierra Leone, missió de Kamabai, província de Makeni (2008–2009)

projecte de promoció de la salut oral a la província, muntatge i posada en funcionament d’un gabinet odontològic a la missió de Kamabai, organització d’un dispensari mèdic, xerrades d’educació i sensibilització a la població de la zona i realització de tractaments preventius i assistencials mèdics i odontològics. Es visiten escoles per impartir tècniques per raspallar-se les dents i es forma una persona com auxiliar de clínica.


Amèrica

* Argentina, província de Buenos Aires (2006) * Bolívia Guaraní Izozog (1998-2001) Villa Andrani (2003-2004) Municipi de Corocoro (2006) * Cuba La Habana, Millora Facultat (2000-2002) Santiago de Cuba, Somriures sans (1999-2002) Santiago de Cuba, Millora Facultat (2001-2002) Santiago de Cuba, Fabricació cariostàtic (2003-2007) * El Salvador. Comunitat El Espino (2001-2002) * Guatemala Parròquia de Retalhuleu (1997-2002) Chiguaxté, Projecte Samayac (1996-1997) * Mèxic Chiapas, Programa comunitats Ejido Morelia (1996-1997) Oaxaca, Programa comunitats Uciri (1997 – 1999) * Perú, Callao, districtes de Ventanilla i Ancón (2007)

Argentina, província de Buenos Aires (2006)

Viatge prospectiu per poder estudiar la conveniència i viabilitat per desenvolupar un projecte amb la Fundación Servicio, Paz y Justicia (SERPAJ), en un centre de capacitació juvenil en una zona rural.

Bolívia – Guaraní Izozog (1998–2001)

Programa que té com a objectiu l’atenció de les necessitats odontològiques, començant per l’atenció bàsica dental d’urgència, continuant amb tractaments preventius i acabant amb l’educació en salut bucodental. S’equipa una sala per atenció dental al micro hospital de la comunitat central La Brecha. Actualment el projecte funciona autofinançat i amb la col·laboració del Ministeri de Salut del país. Subvencionat per: Ayuntamiento de Alarcón.

Bolívia – Villa Andrani

Promoció de la salut bucodental a Villa Andrani (2003 – 2004): en col·laboració amb la contrapart boliviana: Servicio Integral Agropecuario Boliviano (SIAB). Es realitza un estudi epidemiològic i s’estudia la pertinença de desenvolupar un programa educatiu, preventiu i assistencial per millorar la salut bucodental. Es fan diverses entrevistes amb autoritats i es constata la manca d’interès pel projecte. Subvencionat per: Generalitat de Catalunya.

Bolívia, municipi de Corocoro (2006)

Equipament del Centre de salut bucodental de l’Hospital de Santa María al municipi de Corocoro. Realització d’un viatge per poder treballar amb la contrapart en la planificació d’un programa preventiu a la zona, mitjançant un conveni amb una Universitat del país.

Cuba – La Habana, Millora de la facultat (2000-2002)

En col·laboració amb la Asociación Amicus de Andalucía. Es dota a la Facultat d’Odontologia de La Habana amb recursos materials diversos.

Cuba – Santiago de Cuba, Somriures sans (1999–2002)

Demostració científica sobre la utilitat del fluorur diamínic de plata com material preventiu. Amb la col·laboració de la Universidad de Granada, la Universidad de Santiago de Cuba i els Laboratoris Naf Argentina. Subvencionat per: Govern Balear. Amb l’assessorament del Dr. Llodra, catedràtic de preventiva de la Facultat d’Odontologia de Granada.

Cuba – Santiago de Cuba, Millora de la facultat (2001–2002)

Es dota a la Facultat d’Odontologia de Santiago de Cuba de recursos materials (ordinadors, llibres, etc.), es construeix una aula informàtica, i es realitza la campana “Cuba-Llibre”. Subvencionat per: Govern Balear, i amb la col·laboració de MRW.

Cuba – Fabricació cariostàtic (2003–2007)

Elaboració de cariostàtic per utilitzar-lo exclusivament amb la població escolar de la regió d’Orient (província de Santiago de Cuba). Subvencionat per: Fons Menorquí de Cooperació.

El Salvador, comunitat El Espino (2001–2002)

En col·laboració amb la Asociación Promesa, projecte de millora de la salut bucodental, fomentant la prevenció i la formació del col·lectiu, realitzant un treball educatiu a les escoles de la zona sud del Jucuarán, i a la zona de San Roque. Subvencionat per: Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

Guatemala – Retalhuleu (1997-2002)

Condicionament d’un gabinet dental englobat en un ampli projecte per al desenvolupament de la població a la parròquia de Retalhuleu. Formació del col·lectiu en salut bucodental. Amb la col·laboració de diverses empreses, aportacions privades, i del Ayuntamiento de Burgos. Actualment el projecte funciona amb la supervisió d’un odontòleg espanyol que viatja cada any per fer-ne el seguiment.

Guatemala – Chiguatxé, Projecte Samayac (1996–1998)

Programa de salut bucodental a l’Escola Mixta de Chiguaxté, projecte específicament de prevenció basat en l’educació per a la salut oral.

Mèxic – Chiapas

Programa de salut oral a les comunitats indígenes del Ejido Morelia (1996 – 1997): programa de salut oral en coordinació amb les Organitzacions no governamentals per la Pau (CONPAZ), consistent en un projecte de prevenció, i formació de promotors de salut i assistència. Subvencionat per: Ajuntament de Granollers i Fons Menorquí de Cooperació.

Mèxic – Oaxaca

Programa de salut oral a comunitats indígenes de Uciri (1997 – 1999): programa de prevenció, formació de promotors de salut, i suport en assistència. Es realitza en una cooperativa de cafè que auto gestiona els seus serveis de salut. Subvencionat per: Fons Menorquí de Cooperació.

Perú, Callao (Districte de Ventanilla i Districte de Ancón) (2007)

Estudi diagnòstic de la situació de la salut oral a les localitats de Angamos (districte de Ventanilla), i Villas de Ancón (districte de Ancón) per plantejar posteriorment un projecte de cooperació al desenvolupament sanitari i educatiu. En col·laboració amb les Religioses de Filles de Maria Mare de l’Esglèsia, fundada por la beata Matilde Tellez. Subvencionat per: Coe de Málaga i aportacions privades.


Àsia

* Índia Anantapur (2004–2007) Mungod (2005-2006) Phulbani, regió d'Orissa (2010- ) * Nepal, Kathmandú (1999-2004)

Índia, Anantapur (2004-actualidad)

Projecte de prevenció de malalties bucodentals a les escoles de la Fundació Vicente Ferrer, al mateix temps es formen 3 sanitaris per pal·liar les malalties detectades. Es lliuren dos aparells d’higienes per ultrasons. Subvencionat per: Consell Insular. En col·laboració camb la Fundació Vicente Ferrer.

Índia, Mundgod, monestir de Gaden Shartse (2005 – 2006)

Educació per a la salut als camps de refugiats tibetans a Mundgod. Projecte de formació basat en un estudi epidemiològic per poder donar les pautes necessàries de vida saludable, al mateix temps que es diagnostiquen els diferents tipus de malalties bucodentals i es subministren les eines i els coneixements necessaris per poder tractar-les.

Índia, Phulbani, regió d’Orissa (2010)

Dotació del centre de salut i hospital a Phulbani, amb la instal·lació d’una cadira dental i donació de materials, formació bàsica en prevenció per a les promotores de salut i per als 52 mestres d’educació no formal dels centres de l’associació, i recavar dades diagnòstiques amb les fitxes de l’OMS. En col·laboració amb l’ONG Amigos de ORISSA. Subvencionat per: COE de Málaga i finançament privat.

Nepal, Kathmandú (1999-2004)

En col·laboració amb la Vichi Education and Development Foundation Nepal (VEDFON), millora de les condicions de salut oral dels escolars de la Daleki Primary School, escola per a nens sense recursos econòmics. Patrocinat per Soler & Palau.

Pin It on Pinterest

Share This
X