Notícies

La Fundació Montemadrid rep el Premi Odontologia Solidària.

El passat 10 de novembre, i en el marc de l’Assemblea Anual, la Fundació Odontologia Solidària va lliurar el seu Premi OS a la Fundació Montemadrid.

El guardó, recollit per D. Cristóbal Sánchez, director general de la fundació Montemadrid, reconeix la tasca dels que han efectuat accions sanitàries a benefici de les persones amb dificultats per accedir a la salut bucodental.

En aquesta edició, s’ha valorat la destacada trajectòria de la Fundació Montemadrid en el treball per a la promoció de l’autonomia i la inclusió de persones en situació de vulnerabilitat social.

En la imatge D. Cristóbal Sánchez, Director general de la Fundació Montemadrid i la Doctora Mª Dolores Conca, presidenta de la Fundació Odontologia Solidària.

 

Odontologia Solidària s’uneix a la campanya # JuntosSomosMás de l’Associació Espanyola de Fundacions

Odontologia Solidària reforça el seu vincle amb l’Associació Espanyola de Fundacions, entitat de la qual forma part des de fa molts anys, sumant-se a la campanya #JuntosSomosMás, i incloent a partir d’aquest moment el distintiu de pertinença a l’esmentada associació a la seva pàgina web i publicacions com projectes, memòries i díptics.

La finalitat d’aquesta iniciativa és incrementar la visibilitat de l’AEF, així com enfortir el vincle entre les fundacions associades i la missió i visió de l’Associació. Mitjançant aquest distintiu, Odontologia Solidària i les altres entitats que se sumen a la campanya # JuntosSomosMás posen de manifest el reconeixement del paper del sector fundacional en l’atenció als problemes de la societat, així com la seva adhesió als principis i criteris d’actuació que promou l’Associació Espanyola de Fundacions: transparència, bon govern, col·laboració, sostenibilitat, innovació i professionalitat, entre d’altres.

La AEF és una associació privada i independent que agrupa en el seu si a prop de 1.000 fundacions espanyoles de les més diverses dimensions, finalitats i àmbits d’actuació (local, provincial, autonòmic, nacional i internacional). La missió de l’entitat és treballar en benefici del sector, en favor del seu desenvolupament i enfortiment, en base a tres objectius: representar i defensar els interessos de les fundacions associades i del sector; millorar la professionalització i la gestió de les fundacions, la seva transparència i bon govern; i enfortir i articular el sector fundacional, la col·laboració entre les fundacions i el seu coneixement per la societat.

Odontologia Solidària aprova les seves normes de bon govern i bones pràctiques

La norma regula diversos aspectes relatius al funcionament de l’entitat

L’última reunió del Patronat de la Fundació Odontologia Solidària va aprovar el document Bon govern i bones pràctiques de gestió, destinat a regular diversos aspectes del funcionament de l’entitat. El document contempla com a grans àmbits del seu articulat qüestions relatives a la transparència i la comunicació, el control i la supervisió financera, el govern de la Fundació, el funcionament i adopció d’acords per part del Patronat i el Comitè Executiu, les relacions de la Fundació amb donants i voluntaris o el funcionament de l’equip de gestió, així com aspectes relacionats amb l’acceptació, compliment i verificació de les normes de bon govern i bones pràctiques. S’annexen també el Reglament de règim intern del Delegat Social de clínica, el Protocol de Voluntariat i els Protocols de Tractament.

Entre d’altres aspectes, la normativa fixa que la Fundació comptarà amb fonts de finançament que garanteixin la seva autonomia financera, especificant que “no acceptarà aportacions econòmiques que condicionin el compliment dels seus objectius, valors o principis, que posin en perill el compliment de les seves finalitats, o l’origen de les quals sigui il·lícit o no sigui transparent “. El respecte a l’ètica i a les lleis “inspirarà l’actuació de qui integra la Fundació, el que implica diligència, bona fe i primacia de les finalitats de la Fundació”, remarca el text.

Les normes adoptades pel Patronat regulen també la transparència en relació amb els seus donants, especificant entre altres qüestions que “la Fundació respectarà la voluntat dels seus donants sense modificar o aplicar les seves aportacions a una destinació diferent al manifestat per aquells, sense comptar amb la seva autorització expressa”; de la mateixa manera, proporcionarà a aquests donants “informació precisa i veraç sobre la destinació dels fons, distingint les quantitats aplicades al finançament dels programes, de les destinades a despeses administratives i de les dedicades a la captació de fons”.

Pel que fa al voluntariat, i sempre entre altres normes, el document fixa que “per al compliment de les seves funcions, la Fundació proporcionarà als voluntaris la formació adequada, directament o mitjançant tercers”. També se subscriurà “una pòlissa d’assegurança, adequada a les característiques i circumstàncies de l’activitat desenvolupada pels voluntaris, que els cobreixi dels riscos d’accident i malaltia derivats de l’exercici de l’activitat voluntària, així com per a la responsabilitat civil per danys causats a tercers que pogués ser exigida al voluntari o la Fundació “.

El seguiment i control de l’aplicació d’aquestes normes serà competència del Patronat d’Odontologia Solidària, que “vetllarà pel seu coneixement i compliment, així com la seva actualització, prenent, en cas de vulneració, les decisions procedents”.

“L’odontologia em va trobar a mi”

Israel Carvajal té 28 anys i treballa com a director de clínica dental a un centre privat de la ciutat de Madrid. És voluntari a la Clínica Solidària de la capital espanyola, a la qual havia acudit anteriorment com a usuari. Recentment, ha format part de la tercera brigada de voluntaris de la Fundació a Tetuan, en el marc del projecte conjunt de la Fundació amb l’Associació Hanan de la ciutat marroquina.

– Des de quan ets voluntari a la Clínica Solidària de Madrid?

– Des de l’any 2012. És la meva primera experiència a una ONG. Jo abans era instrumentista de quiròfan, i em vaig quedar sense feina. No en tenia gairebé ni per menjar, i vaig conèixer Odontologia Solidària com a usuari. No podia arreglar-me la boca pels meus mitjans, i els serveis socials em van derivar a la Clínica de Madrid. Vaig veure l’ambient, i els vaig dir que si els podia donar un cop de mà, ja que per la meva professió coneixia els protocols d’infermeria i creia que la meva col·laboració podria ser útil. Vaig començar amb ells i de seguida em va agradar molt, i em vaig començar a formar i a treballar en el món odontològic.

– Per què vas donar aquest pas?

– Com et deia, vaig començar com a usuari el 2011, i penso que sempre és important recordar d’on venim. Em va agradar el tracte, la relació entre els professionals i els pacients, la manera de treballar. El que vaig veure allà em va agradar més que el treball al quiròfan que havia fet anteriorment en un servei cardiològic, on moltes vegades els pacients morien, i això em superava. Em motivava col·laborar en la mesura de les meves possibilitats a construir un món més just, però també la feibna en si. Sempre dic que jo no vaig buscar l’odontologia, que l’odontologia em va trobar a mi. Va ser una estupenda casualitat de la vida.

– Quin balanç fas d’aquests sis anys de voluntariat a la Fundació?

– Molt positiu. Tractar amb la gent que no pot pagar-se els tractaments realment et gratifica. Em sento bé quan veig que he pogut ajudar-los, potser perquè jo també he estat en aquesta mateixa situació i sé tot el que comporta. Em sento bé. La relació amb els pacients és molt bona en la immensa majoria dels casos. És veritat que de vegades et trobes amb persones que passen per unes situacions personals molt dures, i en aquests casos no pots canviar aquestes situacions, només pots ajudar-los amb la boca. Arribem a on podem.

– El mes de març vas viatjar al Marroc amb altres voluntaris. Què tal l’experiència en Hanan?

– Molt bona. Va ser molt gratificant, però també em va fer molta peneta veure tants nens amb tantes necessitats pel que fa a tractament dental. Vam treballar molt, però disposàvem d’un temps limitat, i va ser impossible fer més. Vam fer el que vam poder, però encara queda molta feina per fer, ja que la situació que hi ha al Marroc és complicada. M’agradaria poder-hi tornar aviat amb altres companys per continuar.

– Penses seguir molt de temps vinculat a Odontologia Solidària?

– Si les circumstàncies m’ho permeten, tota la vida. Estic molt satisfet, te’n vas content de la clínica quan veus que has pogut ajudar aquestes persones. Ser solidari és una cosa que surt del cor.

Els voluntaris d’Odontologia Solidària a Tetuan atenen més de 300 pacients

L’equip de voluntaris d’Odontología Solidària a Tetuan

Un equip de voluntaris de la Fundació format pels odontòlegs María Dolores Cuenca, Lara Vivero i Jesús López, així com l’higienista Israel Carvajal, va viatjar al Marroc entre els passats dies 18 i 21 de març, atenent a pacients amb necessitats especials en el marc del projecte Cuida les teves dents, iniciativa conjunta d’Odontologia Solidària i l’Associació Hanan de Tetuan.

Es tracta de la tercera brigada d’OS que treballa a la ciutat marroquina des que es va signar el conveni de col·laboració entre les esmentades entitats. En la seva visita del mes de març, els voluntaris van atendre un total de 316 persones, realitzant 151 extraccions, 80 obturacions, 21 higienes i 5 endodòncies, en un intens ritme de treball al llarg de tres jornades completes.

La Dra. Maria Dolores Cuenca, voluntària en aquesta brigada i presidenta d’Odontologia Solidària, valora de manera molt positiva el treball realitzat a Tetuan en aquesta ocasió i les precedents: “El projecte evoluciona força bé. Es pretenia proporcionar tractament bucodental a pacients amb discapacitat que estaven molt ben atesos en altres aspectes menys en aquest, principalment pel cost econòmic que implicava, i la veritat és que hem fet molt tractament en aquests nois “, indica.

Pel que fa als futurs passos del projecte, Conca destaca també que s’està treballant en la bona direcció pel que fa al futur de la iniciativa: “A banda d’atendre a la clínica -explica-, en aquest últim viatge hem donat altres passos importants. Ens hem entrevistat amb el president del Sindicat de Dentistes i amb un altre dentista voluntari, i tots dos estan totalment disposats a treballar amb nosaltres quan hi anem, i continuar la tasca quan no hi siguem. El Sindicat de Dentistes ha informat d’això a tots els seus membres a Tetuan, que són més de setanta, per oferir-los la possibilitat de fer voluntariat a Hanan, i sembla que la resposta està sent important. Crec que tenim una bona perspectiva de futur en l’aspecte de continuar la tasca amb voluntariat local. Finalment -afegeix- el president del Sindicat de Dentistes també està en contacte amb els hospitals locals perquè puguem operar els pacients amb un grau de discapacitat més profund, que necessiten entrar a quiròfan per poder ser tractats “.

Odontologia Solidària supera les 55.000 persones ateses a les seves clíniques

Els voluntaris van realitzar 181.628 hores de treball solidari

Des de fa més de dues dècades, la Fundació Odontologia Solidària treballa per garantir la salut bucodental de les capes de població que, a causa de la seva situació socioeconòmica, no podrien accedir d’una altra manera als tractaments que requereixen, fet que repercuteix de forma positiva en seva qualitat de vida.

El passat any 2017, un total de 4907 persones van ser ateses de forma directa a les Clíniques Solidàries de la Fundació en diverses ciutats de l’Estat espanyol. El resultat de sumar aquesta dada a les xifres corresponents als anys anteriors, indica que al llarg de la seva història les clíniques d’Odontologia Solidària han atès 55.405 persones. S’han realitzat 118.257 tractaments conservadors i 27.122 tractaments protèsics.

Cal afegir també que els projectes internacionals de la nostra entitat han beneficiat 9643 pacients, mentre que les xerrades es sensibilització al nostre país mitjançant les quals incidim en un aspecte tan essencial com el de la prevenció, han arribat a 1608 persones.

La tasca realitzada es deu fonamentalment als 2678 voluntaris que al llarg del temps han col·laborat en les clíniques de la Fundació, que han destinat un total de 181.628 hores al treball solidari. Pel que fa a l’acció internacional, aquesta ha implicat a un total de 57 voluntaris en els diferents projectes d’Odontologia Solidrària.

Conveni de Col·laboració amb el Col·legi d’Higienistes de Madrid

Lara Vivero i Soledad Archanco

Odontologia Solidària i el Col·legi Professional d’Higienistes Dentals de Madrid han fonamentat la seva cooperació mútua mitjançant un conveni de col·laboració que estableix el marc de relació entre les dues entitats. L’acord va ser signat el passat dilluns dia 19 a la seu col·legial per part de Lara Vivero, Delegada Social de la Clínica Solidària de Madrid i patrona de la Fundació Odontologia Solidària, i Soledad Archanco, presidenta del Col·legi d’Higienistes madrileny.

L’acord –de vigència bianual, i que es renovarà automàticament per idèntic període si cap de les dues parts expressa modificacions– estableix entre d’altres punts que Odontologia Solidària donarà prioritat als professionals del Col·legi d’Higienistes madrileny en les accions de voluntariat de la Clínica Solidària de Madrid. Per part del Col·legi d’Higienistes Dentals de Madrid, i també entre d’altres aspectes, es promocionarà la tasca de la Fundació Odontologia Solidària entre els seus col·legiats.

Les dues entitats es comprometen així mateix a l’organització conjunta d’activitats formatives que responguin a l’interès comú. Una comissió mixta integrada per dos representants de cadascuna de les organitzacions signants vetllarà pel compliment i planificació futura dels termes del conveni.

La presidenta del Col·legi d’Higienistes de Madrid, Soledad Archanco, destaca que “la feina dels higienistes dentals se centra en la prevenció. Què millor que orientar aquests esforços cap a les persones més desfavorides. D’aquesta manera s’eviten posteriors problemes i malalties que, a conseqüència de la manca de cura, poden suposar problemes que van més enllà de l’estètic, ja que comporten una pèrdua de funcionalitat de la boca “.

Teatre solidari a Albacete amb ‘Charlie and the chocolate factory’

La Fundació Odontologia Solidària compta amb complicitats que l’ajuden de manera molt significativa a desenvolupar la seva tasca social. Aliances amb persones, entitats i institucions del món odontològic, però també d’altres sectors, com l’artístic. És el cas de la companyia Tuercas y Tornillos, que el proper dia 28 de febrer representarà a la ciutat d’Albacete el musical Charlie and the chocolate factory (Charlie i la fàbrica de xocolata), a benefici d’Odontologia Solidària. La cita és a les 19:30 hores a l’Auditori Municipal de la ciutat (ubicat al mateix edifici de l’Ajuntament a la plaça de la Catedral), i el preu de l’entrada / donatiu és de 4 euros.

Publicada originalment en 1964 com a tercer llibre infantil de l’escriptor britànic Roald Dahl, l’obra va ser portada dues vegades a la gran pantalla. El 1971 es va estrenar Willy Wonka i la fàbrica de xocolata, pel·lícula escrita pel mateix Dahl, dirigida per Mel Stuart i protagonitzada Gene Wilder. Ja al 2005, el director Tim Burton va sorprendre al món amb una nova versió de la mateixa, titulada aquesta vegada Charlie i la fàbrica de xocolata, i amb l’actor Johnny Depp interpretant el paper de protagonista.

L’argument explica les aventures de Charlie Bucket, un nen de família molt pobra que guanya un concurs que li permet visitar durant un dia sencer la gegantina fàbrica de xocolata propietat de l’excèntric senyor Willy Wonka, acompanyat per altres cinc nois d’altres parts del planeta, amb els quals descobrirà un món màgic i fantàstic ple de sabors.

Les entrades per assistir a aquest espectacle es poden adquirir de forma anticipada a la Clínica d’Odontologia Solidària a Albacete (Girona, 21, local), la seu del Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs d’Albacete (Plaça Altozano, 11, 1r), la Llibreria Nobel (Calle Nueva, 49),  i la Clínica Dental Doctora Cuenca (C / Tesifonte Gallego, 27, 2n). També podràn adquiri-se a taquilla una hora abans de l’inici de l’espectacle.

“La nostra simbiosi amb Odontologia Solidària és molt positiva”

Rosario Velarde

Rosario Velarde

Odontologia Solidària té una excel·lent relació amb el Col·legi Oficial d’Higienistes Dentals de la Comunitat Valenciana, amb el qual la Fundació manté un conveni de col·laboració mútua des de l’any 2015. Hem parlat amb la presidenta del Col·legi, Rosario Velarde, a propòsit d’aquesta col·laboració, el treball que desenvolupa la seva entitat, i les característiques i reptes de la professió d’higienista.

– Quan va començar el seu camí el Col·legi i quins objectius persegueix?

– Vam començar novembre de 2005. Succintament, les finalitats són defensar el col·lectiu, agrupar, evitar l’intrusisme professional, tractar de portar la formació contínua, i també defensar el pacient de cara a possibles problemes amb l’exercici de la nostra professió.

– Quant al perfil de les persones col·legiades, la majoria són dones, oi?

– És cert. De manera molt majoritària. És característic de la professió, però també és veritat que cada vegada es van incorporant més homes, tot i que de moment són molt pocs.

– Entre les qüestions de les quals s’ocupa el Col·legi, vostè ha citat l’intrusisme professional. Com està la situació en aquest aspecte?

– Es va corregint. Amb el temps la societat en general, i el col·lectiu de odontoloestomatòlegs en particular, s’han adonat que tenir un higienista ben preparat evita problemes. Però fins fa poc temps la situació era diferent, i en algunes comunitats encara ho és. Jo crec que la Comunitat Valenciana és una de les que té menys intrusisme. S’han adonat que és preferible contractar un higienienista que pugui emprendre totes les competències que desenvolupa la llei, persones qualificades i amb un àmbit de treball més ampli que el de l’auxiliar de clínica.

Seria correcte dir que en els últims temps la professió d’higienista s’ha prestigiat en relació a les dècades anteriors?

– Sí, és claríssim. Fa 25 anys, quan tot just havia sortit la llei de professions odontològiques de 1986, la paraula higienista gairebé sortia a l’albor del llenguatge de les professions sanitàries. El 2003 es regula com a professió sanitària l’higienista, se la concep efectivament d’aquesta manera. Ha estat increïble el creixement que ha experimentat en relativament tan poc temps.

– També s’ha avançat pel que fa a formació?

– Sí, però aquest aspecte necessita desenvolupar-se moltíssim més. Els temps han canviat, les tècniques han canviat. I l’odontologia, tot i que tingui a veure amb la de fa anys, també ha canviat. Per tant, pensem que el nostre perfil també ha de incrementar-se, evolucionar amb els temps i les noves tecnologies. L’objectiu seria que la nostra fos una professió universitària com passa en altres països europeus.

– I aquest objectiu és a prop, lluny..?

– Jo crec que a prop no hi és. Tot plegat ens ha costat molt, des de regular la pròpia professió, al fet que aquesta sigui reconeguda per la població. Aquesta és una baralla que portem ja des de fa anys, i que du un bon rumb, però sempre treballem a mig-llarg termini.

– La prevenció és un dels grans vectors de la seva tasca professional?

– Sí, gairebé tot el nostre treball realment se centra en la prevenció. Educació, prevenció, i evitar la patologia. El nostre àmbit d’actuació és aquest. El d’ajudant i col·laborador de l’odontòleg també, és clar, però la prevenció és una base fonamental. Gairebé tota la patologia bucodental es pot evitar a través de la prevenció, i aquesta seria la nostra gran finalitat.

– Quina percepció tenen al Col·legi sobre la feina que fa Odontologia Solidària a València?

– En general boníssima. A més a més, tenim molta relació amb el col·lectiu d’Odontologia Solidària a la Comunitat Valenciana. Fem moltíssimes activitats en comú. Odontologia Solidària ens cedeix els seus gabinets per a poder fer cursos de formació d’higienistes, i hi ha moltes higienistes que s’acaba formant millor a Odontologia Solidària. És una simbiosi que va bé. Nosaltres ajudem, ells ens ajuden. També col·laborem amb xerrades fetes per higienistes a grups de població desfavorida. Estem contents de la relació que hi ha, i la tasca que fan de cara a la població penso que és molt bona, ja que dóna cobertura a una població que pels seus mitjans no podria accedir a la salut bucodental.

– Pel que ha dit, Odontologia Solidària també juga un paper positiu per als higienistes pel que fa a la formació…

– És cert que en el nostre àmbit, el poder estar amb pacients directament és bàsic. La formació que hi ha és bona, però com més pràctica es tingui és millor per al professional.

– En el marc legal actual, la salut bucodental no està totalment coberta ni de bon tros per la sanitat pública. Creu que aquesta situació es podrà revertir?

– Penso que és complicat que s’arribi a donar tot aquest àmbit de cobertura, però també que a través de la formació de la població sí que s’aconseguiran reduir les patologies. D’aquí la importància de la prevenció.

Més de 250 persones a les activitats de promoció de la salut oral d’Odontologia Solidària

Xerrada d’higiene bucodental a menors realitzada per voluntaris d’OS a Madrid

La prevenció i les bones pràctiques quant a higiene bucodental són la millor arma per assegurar una correcta salut oral. Més enllà de l’atenció a persones en situació de risc d’exclusió social a les nostres clíniques de l’Estat espanyol  i a nivell internacional, a la Fundació Odontologia Solidària sempre posem èmfasi en aquest aspecte, que també forma part del programa acció de la nostra entitat. D’aquesta manera, al llarg de l’any 2017 OS ha fet un total de nou activitats de promoció de la salut oral en diversos àmbits –la majoria de les quals destinades a menors– a les que han assistit 278 persones. Les esmentades xerrades han tingut lloc a Madrid (4), A Coruña (2), Fuengirola (1), València (1) i Saragossa (1).

També el 2017, Odontologia Solidària ha estès els vincles de complicitat amb altres entitats, el que redunda en una millor atenció dels nostres usuaris o un major àmbit d’actuació. S’han signat, per tant, convenis de col·laboració amb el Col·legi d’Higienistes de Galícia, l’Institut CEFA Formació, el Col·legi d’Higienistes de Castella-La Manxa, el Col·legi d’Odontòlegs de Màlaga, la Fundació Chirma, el Centre de Formació per a la Dona de Vallecas, la Universitat CEU San Pablo, l’IES Miguel Catalán de Saragossa, HIDES Aragó i la Federació Espanyola d’Higienistas Bucodentals.

Finalment, cal destacar que, igualment l’any 2017, representants de la Fundació han assistit a diverses trobades professionals del sector odontològic, com el Congrés Nacional d’Higienistes a Santiago de Compostel·la, el Sopar de Gala del Consell de Dentistes a Madrid , la Reunió Anual de la Societat Espanyola Periodòncia i Osteointegració (SEPA) a Màlaga, el Congrés Dental Aragonès a Saragossa, el Congrés de la Societat Espanyola d’Epidemiologia i Salut Pública Oral (SESPO) a Girona, o el Congrés de la Federació Dental Internacional a Madrid, en el marc del qual OS va rebre el Diploma a la Solidaritat per part de la Federació Dental Espanyola.

Pin It on Pinterest

Share This
X