Línia d’Actuació en Cooperació Internacional

Col·laborem en el desenvolupament de programes que tinguin tres condicions:

  • que la sol·licitud sorgeixi de la població o comunitat que ho necessita,
  • que, per tenir èxit, hi hagi la participació activa de la comunitat, i
  • que la finalitat de l’actuació sigui sostenible i no una acció puntual.

En la mateixa línia de les tasques principals de la Fundació a l’Estat Espanyol, les nostres accions Internacionals es centren en dos eixos:

  • la promoció de la salut i higiene bucodental a través de l’educació, i
  • el tractament als usuaris.

Afegim un tercer eix prioritari i fonamental per a les nostres accions de cooperació al desenvolupament:

  • o La formació i capacitació dels equips professionals locals per donar continuïtat a les activitats.

Es tracta de capacitar a la comunitat sol·licitant per a que es responsabilitzi de la gestió i la cura de la salut bucodental, afavorint la seva independència i, de crear uns hàbits d’higiene saludables que siguin fonts de boca sana en el futur.

Després de la realització d’un estudi de la situació existent per poder preveure la millor actuació possible, es desplacen odontòlegs col·laboradors de l’organització per un període determinat durant el qual es faran visites d’atenció odontològica i/o es formarà a persones de les comunitats com a promotors de salut, en tècniques bàsiques de prevenció i d’higiene bucodental.

Es busca que els projectes puguin ser sostenibles per tant la implicació directa de la població beneficiària, i la de les autoritats sanitàries i polítiques de la regió són necessàries.

Pin It on Pinterest

Share This
X