Actualitat

La Fundació Montemadrid rep el Premi Odontologia Solidària.

El passat 10 de novembre, i en el marc de l’Assemblea Anual, la Fundació Odontologia Solidària va lliurar el seu Premi OS a la Fundació Montemadrid.

El guardó, recollit per D. Cristóbal Sánchez, director general de la fundació Montemadrid, reconeix la tasca dels que han efectuat accions sanitàries a benefici de les persones amb dificultats per accedir a la salut bucodental.

En aquesta edició, s’ha valorat la destacada trajectòria de la Fundació Montemadrid en el treball per a la promoció de l’autonomia i la inclusió de persones en situació de vulnerabilitat social.

En la imatge D. Cristóbal Sánchez, Director general de la Fundació Montemadrid i la Doctora Mª Dolores Conca, presidenta de la Fundació Odontologia Solidària.

 

Odontologia Solidària s’uneix a la campanya # JuntosSomosMás de l’Associació Espanyola de Fundacions

Odontologia Solidària reforça el seu vincle amb l’Associació Espanyola de Fundacions, entitat de la qual forma part des de fa molts anys, sumant-se a la campanya #JuntosSomosMás, i incloent a partir d’aquest moment el distintiu de pertinença a l’esmentada associació a la seva pàgina web i publicacions com projectes, memòries i díptics.

La finalitat d’aquesta iniciativa és incrementar la visibilitat de l’AEF, així com enfortir el vincle entre les fundacions associades i la missió i visió de l’Associació. Mitjançant aquest distintiu, Odontologia Solidària i les altres entitats que se sumen a la campanya # JuntosSomosMás posen de manifest el reconeixement del paper del sector fundacional en l’atenció als problemes de la societat, així com la seva adhesió als principis i criteris d’actuació que promou l’Associació Espanyola de Fundacions: transparència, bon govern, col·laboració, sostenibilitat, innovació i professionalitat, entre d’altres.

La AEF és una associació privada i independent que agrupa en el seu si a prop de 1.000 fundacions espanyoles de les més diverses dimensions, finalitats i àmbits d’actuació (local, provincial, autonòmic, nacional i internacional). La missió de l’entitat és treballar en benefici del sector, en favor del seu desenvolupament i enfortiment, en base a tres objectius: representar i defensar els interessos de les fundacions associades i del sector; millorar la professionalització i la gestió de les fundacions, la seva transparència i bon govern; i enfortir i articular el sector fundacional, la col·laboració entre les fundacions i el seu coneixement per la societat.

Odontologia Solidària aprova les seves normes de bon govern i bones pràctiques

La norma regula diversos aspectes relatius al funcionament de l’entitat

L’última reunió del Patronat de la Fundació Odontologia Solidària va aprovar el document Bon govern i bones pràctiques de gestió, destinat a regular diversos aspectes del funcionament de l’entitat. El document contempla com a grans àmbits del seu articulat qüestions relatives a la transparència i la comunicació, el control i la supervisió financera, el govern de la Fundació, el funcionament i adopció d’acords per part del Patronat i el Comitè Executiu, les relacions de la Fundació amb donants i voluntaris o el funcionament de l’equip de gestió, així com aspectes relacionats amb l’acceptació, compliment i verificació de les normes de bon govern i bones pràctiques. S’annexen també el Reglament de règim intern del Delegat Social de clínica, el Protocol de Voluntariat i els Protocols de Tractament.

Entre d’altres aspectes, la normativa fixa que la Fundació comptarà amb fonts de finançament que garanteixin la seva autonomia financera, especificant que “no acceptarà aportacions econòmiques que condicionin el compliment dels seus objectius, valors o principis, que posin en perill el compliment de les seves finalitats, o l’origen de les quals sigui il·lícit o no sigui transparent “. El respecte a l’ètica i a les lleis “inspirarà l’actuació de qui integra la Fundació, el que implica diligència, bona fe i primacia de les finalitats de la Fundació”, remarca el text.

Les normes adoptades pel Patronat regulen també la transparència en relació amb els seus donants, especificant entre altres qüestions que “la Fundació respectarà la voluntat dels seus donants sense modificar o aplicar les seves aportacions a una destinació diferent al manifestat per aquells, sense comptar amb la seva autorització expressa”; de la mateixa manera, proporcionarà a aquests donants “informació precisa i veraç sobre la destinació dels fons, distingint les quantitats aplicades al finançament dels programes, de les destinades a despeses administratives i de les dedicades a la captació de fons”.

Pel que fa al voluntariat, i sempre entre altres normes, el document fixa que “per al compliment de les seves funcions, la Fundació proporcionarà als voluntaris la formació adequada, directament o mitjançant tercers”. També se subscriurà “una pòlissa d’assegurança, adequada a les característiques i circumstàncies de l’activitat desenvolupada pels voluntaris, que els cobreixi dels riscos d’accident i malaltia derivats de l’exercici de l’activitat voluntària, així com per a la responsabilitat civil per danys causats a tercers que pogués ser exigida al voluntari o la Fundació “.

El seguiment i control de l’aplicació d’aquestes normes serà competència del Patronat d’Odontologia Solidària, que “vetllarà pel seu coneixement i compliment, així com la seva actualització, prenent, en cas de vulneració, les decisions procedents”.

Els voluntaris d’Odontologia Solidària a Tetuan atenen més de 300 pacients

L’equip de voluntaris d’Odontología Solidària a Tetuan

Un equip de voluntaris de la Fundació format pels odontòlegs María Dolores Cuenca, Lara Vivero i Jesús López, així com l’higienista Israel Carvajal, va viatjar al Marroc entre els passats dies 18 i 21 de març, atenent a pacients amb necessitats especials en el marc del projecte Cuida les teves dents, iniciativa conjunta d’Odontologia Solidària i l’Associació Hanan de Tetuan.

Es tracta de la tercera brigada d’OS que treballa a la ciutat marroquina des que es va signar el conveni de col·laboració entre les esmentades entitats. En la seva visita del mes de març, els voluntaris van atendre un total de 316 persones, realitzant 151 extraccions, 80 obturacions, 21 higienes i 5 endodòncies, en un intens ritme de treball al llarg de tres jornades completes.

La Dra. Maria Dolores Cuenca, voluntària en aquesta brigada i presidenta d’Odontologia Solidària, valora de manera molt positiva el treball realitzat a Tetuan en aquesta ocasió i les precedents: “El projecte evoluciona força bé. Es pretenia proporcionar tractament bucodental a pacients amb discapacitat que estaven molt ben atesos en altres aspectes menys en aquest, principalment pel cost econòmic que implicava, i la veritat és que hem fet molt tractament en aquests nois “, indica.

Pel que fa als futurs passos del projecte, Conca destaca també que s’està treballant en la bona direcció pel que fa al futur de la iniciativa: “A banda d’atendre a la clínica -explica-, en aquest últim viatge hem donat altres passos importants. Ens hem entrevistat amb el president del Sindicat de Dentistes i amb un altre dentista voluntari, i tots dos estan totalment disposats a treballar amb nosaltres quan hi anem, i continuar la tasca quan no hi siguem. El Sindicat de Dentistes ha informat d’això a tots els seus membres a Tetuan, que són més de setanta, per oferir-los la possibilitat de fer voluntariat a Hanan, i sembla que la resposta està sent important. Crec que tenim una bona perspectiva de futur en l’aspecte de continuar la tasca amb voluntariat local. Finalment -afegeix- el president del Sindicat de Dentistes també està en contacte amb els hospitals locals perquè puguem operar els pacients amb un grau de discapacitat més profund, que necessiten entrar a quiròfan per poder ser tractats “.

Odontologia Solidària supera les 55.000 persones ateses a les seves clíniques

Els voluntaris van realitzar 181.628 hores de treball solidari

Des de fa més de dues dècades, la Fundació Odontologia Solidària treballa per garantir la salut bucodental de les capes de població que, a causa de la seva situació socioeconòmica, no podrien accedir d’una altra manera als tractaments que requereixen, fet que repercuteix de forma positiva en seva qualitat de vida.

El passat any 2017, un total de 4907 persones van ser ateses de forma directa a les Clíniques Solidàries de la Fundació en diverses ciutats de l’Estat espanyol. El resultat de sumar aquesta dada a les xifres corresponents als anys anteriors, indica que al llarg de la seva història les clíniques d’Odontologia Solidària han atès 55.405 persones. S’han realitzat 118.257 tractaments conservadors i 27.122 tractaments protèsics.

Cal afegir també que els projectes internacionals de la nostra entitat han beneficiat 9643 pacients, mentre que les xerrades es sensibilització al nostre país mitjançant les quals incidim en un aspecte tan essencial com el de la prevenció, han arribat a 1608 persones.

La tasca realitzada es deu fonamentalment als 2678 voluntaris que al llarg del temps han col·laborat en les clíniques de la Fundació, que han destinat un total de 181.628 hores al treball solidari. Pel que fa a l’acció internacional, aquesta ha implicat a un total de 57 voluntaris en els diferents projectes d’Odontologia Solidrària.

Conveni de Col·laboració amb el Col·legi d’Higienistes de Madrid

Lara Vivero i Soledad Archanco

Odontologia Solidària i el Col·legi Professional d’Higienistes Dentals de Madrid han fonamentat la seva cooperació mútua mitjançant un conveni de col·laboració que estableix el marc de relació entre les dues entitats. L’acord va ser signat el passat dilluns dia 19 a la seu col·legial per part de Lara Vivero, Delegada Social de la Clínica Solidària de Madrid i patrona de la Fundació Odontologia Solidària, i Soledad Archanco, presidenta del Col·legi d’Higienistes madrileny.

L’acord –de vigència bianual, i que es renovarà automàticament per idèntic període si cap de les dues parts expressa modificacions– estableix entre d’altres punts que Odontologia Solidària donarà prioritat als professionals del Col·legi d’Higienistes madrileny en les accions de voluntariat de la Clínica Solidària de Madrid. Per part del Col·legi d’Higienistes Dentals de Madrid, i també entre d’altres aspectes, es promocionarà la tasca de la Fundació Odontologia Solidària entre els seus col·legiats.

Les dues entitats es comprometen així mateix a l’organització conjunta d’activitats formatives que responguin a l’interès comú. Una comissió mixta integrada per dos representants de cadascuna de les organitzacions signants vetllarà pel compliment i planificació futura dels termes del conveni.

La presidenta del Col·legi d’Higienistes de Madrid, Soledad Archanco, destaca que “la feina dels higienistes dentals se centra en la prevenció. Què millor que orientar aquests esforços cap a les persones més desfavorides. D’aquesta manera s’eviten posteriors problemes i malalties que, a conseqüència de la manca de cura, poden suposar problemes que van més enllà de l’estètic, ja que comporten una pèrdua de funcionalitat de la boca “.

Teatre solidari a Albacete amb ‘Charlie and the chocolate factory’

La Fundació Odontologia Solidària compta amb complicitats que l’ajuden de manera molt significativa a desenvolupar la seva tasca social. Aliances amb persones, entitats i institucions del món odontològic, però també d’altres sectors, com l’artístic. És el cas de la companyia Tuercas y Tornillos, que el proper dia 28 de febrer representarà a la ciutat d’Albacete el musical Charlie and the chocolate factory (Charlie i la fàbrica de xocolata), a benefici d’Odontologia Solidària. La cita és a les 19:30 hores a l’Auditori Municipal de la ciutat (ubicat al mateix edifici de l’Ajuntament a la plaça de la Catedral), i el preu de l’entrada / donatiu és de 4 euros.

Publicada originalment en 1964 com a tercer llibre infantil de l’escriptor britànic Roald Dahl, l’obra va ser portada dues vegades a la gran pantalla. El 1971 es va estrenar Willy Wonka i la fàbrica de xocolata, pel·lícula escrita pel mateix Dahl, dirigida per Mel Stuart i protagonitzada Gene Wilder. Ja al 2005, el director Tim Burton va sorprendre al món amb una nova versió de la mateixa, titulada aquesta vegada Charlie i la fàbrica de xocolata, i amb l’actor Johnny Depp interpretant el paper de protagonista.

L’argument explica les aventures de Charlie Bucket, un nen de família molt pobra que guanya un concurs que li permet visitar durant un dia sencer la gegantina fàbrica de xocolata propietat de l’excèntric senyor Willy Wonka, acompanyat per altres cinc nois d’altres parts del planeta, amb els quals descobrirà un món màgic i fantàstic ple de sabors.

Les entrades per assistir a aquest espectacle es poden adquirir de forma anticipada a la Clínica d’Odontologia Solidària a Albacete (Girona, 21, local), la seu del Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs d’Albacete (Plaça Altozano, 11, 1r), la Llibreria Nobel (Calle Nueva, 49),  i la Clínica Dental Doctora Cuenca (C / Tesifonte Gallego, 27, 2n). També podràn adquiri-se a taquilla una hora abans de l’inici de l’espectacle.

Més de 250 persones a les activitats de promoció de la salut oral d’Odontologia Solidària

Xerrada d’higiene bucodental a menors realitzada per voluntaris d’OS a Madrid

La prevenció i les bones pràctiques quant a higiene bucodental són la millor arma per assegurar una correcta salut oral. Més enllà de l’atenció a persones en situació de risc d’exclusió social a les nostres clíniques de l’Estat espanyol  i a nivell internacional, a la Fundació Odontologia Solidària sempre posem èmfasi en aquest aspecte, que també forma part del programa acció de la nostra entitat. D’aquesta manera, al llarg de l’any 2017 OS ha fet un total de nou activitats de promoció de la salut oral en diversos àmbits –la majoria de les quals destinades a menors– a les que han assistit 278 persones. Les esmentades xerrades han tingut lloc a Madrid (4), A Coruña (2), Fuengirola (1), València (1) i Saragossa (1).

També el 2017, Odontologia Solidària ha estès els vincles de complicitat amb altres entitats, el que redunda en una millor atenció dels nostres usuaris o un major àmbit d’actuació. S’han signat, per tant, convenis de col·laboració amb el Col·legi d’Higienistes de Galícia, l’Institut CEFA Formació, el Col·legi d’Higienistes de Castella-La Manxa, el Col·legi d’Odontòlegs de Màlaga, la Fundació Chirma, el Centre de Formació per a la Dona de Vallecas, la Universitat CEU San Pablo, l’IES Miguel Catalán de Saragossa, HIDES Aragó i la Federació Espanyola d’Higienistas Bucodentals.

Finalment, cal destacar que, igualment l’any 2017, representants de la Fundació han assistit a diverses trobades professionals del sector odontològic, com el Congrés Nacional d’Higienistes a Santiago de Compostel·la, el Sopar de Gala del Consell de Dentistes a Madrid , la Reunió Anual de la Societat Espanyola Periodòncia i Osteointegració (SEPA) a Màlaga, el Congrés Dental Aragonès a Saragossa, el Congrés de la Societat Espanyola d’Epidemiologia i Salut Pública Oral (SESPO) a Girona, o el Congrés de la Federació Dental Internacional a Madrid, en el marc del qual OS va rebre el Diploma a la Solidaritat per part de la Federació Dental Espanyola.

El Consell General de Dentistes premia el projecte d’Odontologia Solidària a Tetuan

Voluntaris d’Odontologia Solidària en el projecte Cuida les teves Dents a Tetuan

El Consell General de Dentistes ha distingit amb un dels seus premis anuals el projecte Cuida les teves dents, una iniciativa conjunta de la Fundació Odontologia Solidària i l’Associació Hanan de Tetuan, dirigit a prestar atenció odontològica a pacients amb necessitats especials a l’esmentada ciutat marroquina.

La presidenta d’Odontologia Solidària, María Dolores Cuenca, va recollir el guardó el passat dia 15 de desembre a Madrid, en el transcurs de la Gala de l’Odontologia i Estomatologia Espanyola, en la qual es va fer entrega dels premis a diferents personalitats, organismes i institucions que han mostrat el seu compromís amb la salut oral a l’Estat espanyol.

En el seu discurs d’acceptació i agraïment del Premi d’Ajuda a les ONGs del Consell de Dentistes, María Dolores Cuenca va recordar davant els presents que “la pobresa afecta en alguna mesura gairebé al 27% de la població espanyola”. Davant d’aquesta realitat, va prosseguir la presidenta d’OS, “moltes vegades, la nostra consciència s’adorm i no presta atenció a l’home o dona que pateix al nostre costat. Aquestes persones, considerades per a molts, l’últim de la societat, qüestionen les nostres vides i per això la mirada del pobre ha de ser sensibilitzadora de les nostres consciències i de la injustícia social“. “Avui hem d’identificar els nous rostres de la pobresa, d’aquests homes, dones i nens moltes vegades explotats, violats i marginats en la societat i la misèria. Aquests rostres són un crit que ens sacseja i ens interpel·la “, va indicar també la Dra. Cuenca en la seva intervenció.

L’ICOEV atorga el Premi Solidaritat a Odontologia Solidària

Acte de lliurament del Premi Solidaritat 2017 de l’ICOEV a la seu col·legial

El Premi Solidaritat, que atorga l’Il·lustre Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de València (ICOEV), ha recaigut en l’edició corresponent a 2017 a la Fundació Odontologia Solidària i la Creu Roja Espanyola. Cadascuna d’aquestes entitats ha rebut per part del ICOEV la quantitat de 2.500 euros, que seran destinats als projectes socials d’assistència dental que desenvolupen a la província de València. Es dóna la circumstància que Odontologia Solidària rep el Premi a la Solidaritat del Col·legi valencià per quart any consecutiu, ja que també va ser distingida amb aquest guardó en les edicions corresponents a 2014, 2015 i 2016.

En el lliurament de premis celebrada a la seu col·legial el passat dijous 7 de desembre, el president del ICOEV, Enrique Llobell, va felicitar pel seu treball les entitats distingides, tant als seus dirigents com de manera molt especial als professionals sanitaris voluntaris que formen part d’aquestes organitzacions. El projecte presentat per part de la Fundació Odontologia Solidària se centrava en el treball de la Clínica Solidària de València situada al carrer Balmes de la ciutat, on té presència des de 1999. L’any passat, 2016, aquesta clínica va atendre un total de 1.632 persones en risc d’exclusió social.

Pin It on Pinterest

Share This
X