Política de Privacitat

La FUNDACIÓ ODONTOLOGIA SOLIDÀRIA protegeix les dades personals segons el que s’estableix en la LOPD i en el Reglament de Mesures de Seguretat que la desenvolupa.

La FUNDACIÓ ODONTOLOGIA SOLIDÀRIA garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d’acord a la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers automatitzats per la FUNDACIÓ ODONTOLOGIA SOLIDÀRIA amb la finalitat, del manteniment de la relació establerta entre les parts, així com la gestió, administració, prestació dels serveis de la FUNDACIÓ ODONTOLOGIA SOLIDÀRIA. Les respostes a les preguntes sobre dades personals que apareixen assenyalades en el Formulari de contacte són de caràcter obligatori.

En cap cas la FUNDACIÓ ODONTOLOGIA SOLIDÀRIA utilitzarà les dades personals dels usuaris per a finalitats diferents de les anteriorment esmentades, excepte previ advertiment recollit en el WEBSITE atorgant un termini raonable per a l’oposició de l’usuari a aquest efecte.

Els usuaris podran exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament, ús i cessió de les seves dades mitjançant comunicació adreçada a comunicacion@odsolidaria.org

La FUNDACIÓ ODONTOLOGIA SOLIDÀRIA no cedirà les dades personals dels usuaris que es recullen a través del website a tercers sense el consentiment exprés de l’usuari.

Enllaços

La FUNDACIÓ ODONTOLOGIA SOLIDÀRIA no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut, informació o serveis que puguin oferir els enllaços que es presenten al nostre web, i que tenen caràcter merament informatiu.

Pin It on Pinterest

Share This
X