Cooperació Internacional

MARROC, TETUAN

El 2015, la Fundació Odontologia Solidària va establir contacte amb l’Associació Hanan de Tetuan (Marroc), entitat fundada el 1969 amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de persones amb discapacitat física, intel·lectual i auditiva, treballant per la millora de la seva qualitat de vida. L’Associació Hanan es proposa també sensibilitzar les diverses administracions, i la societat en general, sobre la problemàtica de la discapacitat.

Odontologia Solidària i Hanan van establir les bases d’un conveni de col·laboració de tres anys de durada, basat en tres eixos de treball: l’atenció directa a les persones amb discapacitat per part dels voluntaris de l’organització, la sensibilització de la comunitat educativa, i el contacte amb col·legis professionals i institucions amb l’objectiu de dissenyar conjuntament un pla de continuïtat del projecte a llarg termini.

Com a pas previ a la presència dels voluntaris d’Odontologia Solidària sobre el terreny, la Fundació va organitzar unes jornades a Badajoz el mes de maig de 2016, destinades a formar els professionals en el tractament de persones amb discapacitat.

Les jornades, a les quals van assistir vuit voluntaris de diverses clíniques d’Odontologia Solidària, van ser dirigides pel Dr. Jesús Rueda, responsable de la Unitat d’Odontologia Hospitalària del Servei Extremeny de Salut. També hi va participar com a formadora Rosa Maria Tarragó, higienista dental d’atenció primària del Servei Aragonès de Salut.

Posteriorment, Roda i Tarragó van elaborar la guia Educació bucodental per a persones amb discapacitat, editada per Odontologia Solidària, i dirigida als cuidadors i familiars d’aquest tipus de pacients que requereixen suport parcial o total en el moment del raspallat dental. Els textos d’aquesta guia es complementen amb il·lustracions de Juan Linares, aspecte que reforça la comprensió per part dels destinataris de les diverses tècniques que s’hi exposen.

El primer equip d’Odontologia Solidària, integrat per set persones, va viatjar a Tetuan el mes de desembre de 2016, desenvolupant activitats de diversa índole durant vuit dies. En l’àmbit sanitari, els voluntaris de la Fundació van efectuar revisions diagnòstiques a 216 alumnes del Centre Hanan, observant un alt deteriorament de les boques dels pacients, amb patologies que requerien tractaments, extraccions, obturacions i higienes.

Un cop realitzats els diagnòstics, els voluntaris van poder iniciar els tractaments a 15 d’aquests pacients, alhora que s’organitzava un taller de promoció de la salut oral destinat a professors, cuidadors, i pares i mares dels alumnes del centre.

Paral·lelament, responsables de la Fundació van treballar en l’àmbit organitzatiu, reunint-se en diferents ocasions amb el Dr. Abdeslam Bakouri, president de l’Associació Hanan, així com altres membres de la Junta Directiva de l’entitat, amb vista a obtenir les oportunes autoritzacions de les autoritats locals.

Es van realitzar també fructíferes trobades amb el Walii de la regió de Tànger-Tetuan-Alhucemas, Mohamed El Yaakoubi, i altres autoritats de Salut. En aquestes reunions, es va obtenir la col·laboració del Cap de dentistes públics del Ministeri de Salut a Tetuan, qui es va comprometre a estar present en les futures missions dels voluntaris d’OS i, posteriorment, aportar un dentista setmanal per fer el seguiment dels tractaments iniciats.

De la mateixa manera, es va conversar amb odontòlegs locals que poguessin implicar-se en un futur en aquest projecte, i es va establir una coordinació amb el Dr. Nathan Carlson, voluntari nord-americà que realitza tasques preventives de segellat amb fluor.

Pin It on Pinterest

Share This
X