Dades de la fundació

Nom: Fundació Odontologia Solidària.

Sigles: O.S.

CIF: G81833667.

Data de creació: 1994.

Registre: Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, número 28/1070, des de 19/11/1998.

Objecte social: “Aconseguir el dret universal a la salut oral, mitjançant la promoció i el desenvolupament de programes preventius, formatius i/o assistencials” (Art. VI dels Estatuts de la Fundació).

Àmbit d’actuació: Estatal i Internacional.

Domicili social: C/ María Teresa León, 11-baixos, 28051 Madrid.

Adreces:

Xarxes de les quals formem part:

  • Associació Espanyola de Fundacions: Plataforma de Fundacions de Salut
  • European Dental Solidarity

Pin It on Pinterest

Share This
X