Què fem?

Odontologia Solidària és una entitat no lucrativa que comença a funcionar l’any 1994 per a treballar en l’àmbit de la salut bucodental, amb l’objectiu final de millorar la salut oral de les comunitats més desafavorides, treballant tant en l’àmbit estatal como en l’internacional.

Les principals tasques que es desenvolupen a la Fundació són:

  • La promoció de la salut i de la higiene bucodental a través de l’educació (xerrades informatives a les escoles, centres socials i per col·lectius que ho sol·liciten)
  • El tractament als usuaris en les diverses clíniques solidàries ubicades en vàries ciutats, amb l’objectiu de reivindicar davant les autoritats i davant el conjunt de la nostra societat el dret universal a la salut oral.

Amb els nostres programes d’atenció i prevenció, mostrem la viabilitat i la sostenibilitat de les nostres accions: instem a les administracions públiques a satisfer les necessitats dels col·lectius més necessitats, cobrint-les, emprant els recursos del Sistema Públic de Salut de la forma més eficaç i eficient possible.

Les nostres accions, de cap manera, pretenen substituir la sanitat pública ni la privada en la prestació de serveis sinó, tot al contrari, fomentar-ne la implicació per buscar solucions a una problemàtica que afecta a moltes persones.

Pin It on Pinterest

Share This
X