Sierra Leone, Lunsar

L’any 2009, el germà superior de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, Fernando Aguiló, es va posar en contacte amb Odontologia Solidària per valorar la possibilitat de fer un projecte de formació, prevenció i assistència en salut bucodental al St. John of God Hospital de la ciutat de Lunsar. El projecte el va finançar l’Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

L’objectiu principal del projecte era millorar la salut bucodental de la comunitat de Lunsar i de la població de Sierra Leone en general, donat que a tot el país només hi ha dos odontòlegs oficials. Vàrem aportar a l’hospital tot el material necessari per obrir una clínica dental autosuficient i sostenible i es varen formar 3 infermers en tècniques d’odontologia i promoció de la salut oral.

Després del període de formació, els infermers de Sierra Leone continuaven amb l’atenció als pacients fins al proper període de formació, s’avaluava la tasca realitzada i es continuava amb la capacitació. L’any 2013 els infermers estaven perfectament capacitats i eren autosuficients per a realitzar tots els tractaments apresos.

A partir de l’any 2014, entre maig i juny, el brot descontrolat d’Ebola, va passar a ser una crisi humanitària, que col·lapsà tot el sistema sanitari de Sierra Leone, donat que no estava preparat ni tenia els recursos suficients per afrontar una epidèmia d’aquestes característiques, l’Hospital de San Joan de Déu de Lunsar, amb el qual col·laboràvem, com molts d’altres, es van veure obligat a tancar i a posar l’hospital en quarantena després de les infeccions recurrents d’Ebola.

Durant aquest període l’hospital va desinfectar totes les instal·lacions i es va adequar als protocols de l’OMS per poder fer front a l’epidèmia. Al mateix temps es va formar a tot el personal amb la supervisió directa del personal de l’OMS.

Pin It on Pinterest

Share This
X