Política de Privacidade

A FUNDACIÓN ODONTOLOXÍA SOLIDARIA protexe os datos persoais seguindo o establecido na LOPD e no Regulamento de Medidas de Seguranza que a desenvolve.

A FUNDACIÓN ODONTOLOXÍA SOLIDARIA garante o tratamento confidencial dos datos persoais fornecidos polas persoas usuarias e tamén o seu tratamento automatizado, de acordo coa lexislación vixente sobre protección de datos persoais, e de acordo con toda a normativa de aplicación nesta materia.

Os datos persoais compilados serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos respectivos ficheiros automatizados pola FUNDACIÓN ODONTOLOXÍA SOLIDARIA, coa finalidade de manter a relación establecida entre as partes, ben como para xestionar, administrar e prestar os servizos da FUNDACIÓN ODONTOLOXÍA SOLIDARIA. As respostas ás preguntas sobre datos persoais que aparecen marcadas con asterisco no formulario de contacto deste Sitio Web son obrigatorias.

En ningún caso a FUNDACIÓN ODONTOLOXÍA SOLIDARIA usará os datos persoais das persoas usuarias para fins diferentes dos antes referidos, excepto en caso de advertencia previa a través do Sitio Web, outorgando un prazo razoable para que a persoa usuaria se poida opor.

As persoas usuarias poderán exercer os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición ao tratamento, uso e cesión dos seus datos dirixindo unha comunicación a comunicacion@odsolidaria.org.

A FUNDACIÓN ODONTOLOXÍA SOLIDARIA non cederá os datos persoais das persoas usuarias que se compilan a través deste Sitio Web a terceiras persoas, físicas ou xurídicas, sen o consentimento explícito da persoa usuaria.

Ligazóns

A FUNDACIÓN ODONTOLOXÍA SOLIDARIA non asume ningunha responsabilidade sobre o contido, información ou servizos que poidan ofrecer as ligazóns que aparecen no noso Web, e que teñen carácter simplemente informativo.

Pin It on Pinterest

Share This
X