Signatura del conveni de col·laboració a Màlaga

Odontologia Solidària s’esforça per maximitzar els seus recursos materials i humans, amb l’objectiu de pal·liar, en la mesura de les seves possibilitats, les mancances de l’atenció bucodental al sistema sanitari públic, que implica que moltes persones amb escassos recursos no tinguin accés als tractaments que requereixen. Molt és el treball realitzat, però moltes són també les capes de població que demanden aquests serveis, la qual cosa indica la necessitat d’obrir noves Clíniques Solidàries a diversos punts del territori.

En aquest sentit, s’han establert les bases perquè en el futur la ciutat de Màlaga tingui també una Clínica Solidària. Seria la segona a la província, ja que des de 2015 funciona a Fuengirola un centre de la nostra Fundació.

L’obertura de nous recursos necessita, sobretot, complicitats amb altres persones i entitats compromeses amb l’acció solidària. Per això, s’ha signat un conveni de col·laboració entre el Col·legi Oficial de Dentistes de Màlaga, la Fundació CIRHMA i la Fundació Odontologia Solidària, amb l’objectiu de posar en marxa i assegurar el funcionament d’una Clínica Solidària a Màlaga, els promotors de la qual són les dues últimes entitats, i que s’ubicarà en un espai públic cedit per l’Ajuntament de Màlaga.

El Dr. Lucas Bermudo per part del Col·legi de Dentistes de Màlaga, Miguel Carmona com a president de la Fundació CIRHMA i el Dr. Jesús Rueda com a vicepresident d’Odontologia Solidària, van signar fa pocs dies l’esmentat acord, amb una vigència de dos anys, que es renovarà automàticament per idèntic període si cap de les parts expressa modificacions.

Pel que fa als compromisos adquirits pels signants, i entre altres punts, Odontologia Solidària es compromet a realitzar els tràmits pertinents per a la instal·lació, autorització de funcionament i manteniment de la futura clínica, “que atendrà persones en situació de vulnerabilitat de Màlaga i la seva província”, derivades a través dels professionals de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Màlaga, Centres de Salut i Entitats d’Acció Social.

D’altra banda, entre els compromisos de la Fundació CIRHMA hi figuren la inclusió en la seva cartera de serveis el servei d’Odontologia Solidària, així com dur a terme “una tasca de dinamització i sensibilització de les administracions públiques i entitats socials del territori per tal de presentar la iniciativa i intentar recollir els suports i recursos necessaris “per mantenir la Clínica Solidària de Màlaga.

L’articulat del conveni estableix també la col·laboració del Col·legi de Dentistes malagueny, que al costat d’altres punts promocionarà la tasca d’Odontologia Solidària entre els seus col·legiats “per promoure el flux de voluntaris”, a més de “donar suport explícitament en els fòrums públics la tasca de la clínica “.

Pin It on Pinterest

X