Firma del convenio de colaboración en Málaga

Odontoloxía Solidaria esfórzase para maximizar os seus recursos materiais e humanos, co obxectivo de paliar, na medida das súas posibilidades as carencias da atención bucodental no sistema sanitario público, que implica que moitas persoas con escasos recursos non teñan acceso aos tratamentos que requiren. Moito é o traballo realizado, pero moitas son tamén as capas de poboación que demandan estes servizos, o que indica a necesidade de abrir novas Clínicas Solidarias en diversos puntos do territorio.

Neste sentido, sentáronse as bases para que no futuro a cidade de Málaga teña tamén unha Clínica Solidaria. Sería a segunda na provincia, xa que desde 2015 funciona en Fuengirola un centro da nosa Fundación.

A apertura de novos recursos necesita, ante todo, de complicidades con outras persoas e entidades comprometidas coa acción solidaria. Por iso, asinouse un Convenio de Colaboración entre o Colexio Oficial de Dentistas de Málaga, a Fundación CIRHMA e a Fundación Odontoloxía Solidaria co obxectivo de poñer en marcha e asegurar o funcionamento dunha Clínica Solidaria en Málaga, cuxos promotores son as dúas últimas entidades, e que se situará nun espazo público cedido polo Concello de Málaga.

O Dr. Lucas Bermudo por parte do Colexio de Dentistas de Málaga, Miguel Carmona como presidente da Fundación CIRHMA e o Dr. Jesús Rueda como vicepresidente de Odontoloxía Solidaria, asinaron fai escasas datas o mencionado acordo, cunha vixencia de dous anos, que se renovará automaticamente por idéntico período se ningunha das partes expresa modificacións.

Polo que respecta aos compromisos adquiridos polos asinantes, e entre outros puntos, Odontoloxía Solidaria comprométese a realizar os trámites pertinentes para a instalación, autorización de funcionamento e mantemento da futura clínica, “que atenderá a persoas en situación de vulnerabilidade de Málaga e a súa provincia” derivadas a través da profesionais da Área de Dereitos Sociais do Concello de Málaga, Centros de Saúde e Entidades de Acción Social.

Por outra banda, entre os compromisos da Fundación CIRHMA figuran a inclusión na súa carteira de servizos o servizo de Odontoloxía Solidaria, así como realizar “unha tarefa de dinamización e sensibilización das administracións públicas e entidades sociais do territorio a fin de presentar a iniciativa e tentar solicitar os apoios e recursos necesarios” para manter a Clínica Solidaria de Málaga.

O articulado do convenio establece tamén a colaboración do Colexio de Dentistas malagueño, que xunto a outros puntos promocionará o labor de Odontoloxía Solidaria entre os seus colexiados “para promover o fluxo de voluntarios”, ademais de “apoiar explicitamente nos foros públicos o labor da clínica”.

Pin It on Pinterest

X