Les vuit clíniques d’Odontologia Solidària van atendre el 2016 un total de 6.968 persones en risc d’exclusió social, pacients que van arribar a la nostra entitat derivats pels serveis socials d’ajuntaments i comunitats autònomes, centres de salut i entitats del tercer sector. Les primeres dades provisionals corresponents a l’activitat de la Fundació l’any passat indiquen que entre aquests usuaris, 788 eren menors de fins a 14 anys d’edat. El nombre de pacients nous tractats per OS durant el mateix període puja fins a 4.702.

La tasca realitzada es deu essencialment als voluntaris de la Fundació, que van destinar a l’acció solidària un total de 13.860 hores de treball, el que en condicions de mercat arribés a un valor de 758.925 euros. Odontologia Solidària va comptar el 2016 amb 368 voluntaris. La majoria d’ells (un 48%) eren odontòlegs, seguits per higienistes (22%), estudiants (14%), auxiliars de clínica (8%), auxiliars administratius (4%), higienistes en pràctiques (3%) i persones corresponents a altres perfils (2%).

L’impacte social del treball realitzat és evident, malgrat la qual cosa molt és la feina que ens queda per fer encara, ja que segons les dades encara romanen en llista d’espera per començar tractament 5.299 persones.

Pin It on Pinterest

X