Aviso Legal

A FUNDACIÓN ODONTOLOXÍA SOLIDARIA cumpre os requisitos establecidos na Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, ben como a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e, por iso, creou este Aviso Legal:

Información

A FUNDACIÓN ODONTOLOXÍA SOLIDARIA, con G-81833667, constituída mediante escritura pública de 17 de setembro de 1997, con número de protocolo 3134 e constando a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de competencia estatal, por Orde Ministerial de 19/11/1998, sendo o número de rexistro asignado o 28/1070. A inscrición implica o recoñecemento do interese xeral dos seus fins.

 

A FUNDACIÓN ODONTOLOXÍA SOLIDARIA ten o seu domicilio fiscal en

Avenida del Parc, 9, 1º – 08402 – Granollers (Barcelona)

Datos de contacto

FUNDACIÓN ODONTOLOXÍA SOLIDARIA Avenida del Parc, 9, 1º – 08402 – Granollers (Barcelona) Tel.: 93 879 24 79 Correo-e: odadmin@odsolidaria.org

 

A FUNDACIÓN ODONTOLOXÍA SOLIDARIA ten o seu domicilio social en c/ María Teresa de León, 11 – 28051 –  Madrid

Pin It on Pinterest

Share This
X