Rede de voluntariado

Ao longo da historia da Fundación, máis de 3.300 persoas dedicaron máis de 190.000 horas de traballo altruísta. As persoas voluntarias son a base e a alma da Fundación. Co seu traballo podemos atender as usuarias e usuarios das clínicas.

As persoas voluntarias dedican as súas horas de traballo a atender as usuarias e usuarios, escollen os períodos do día que mellor se adecúan aos seus horarios persoais, e están adscritas a algunha das clínicas da Fundación. A representación do voluntariado recae na/o Delegada/o Social da clínica, que é unha voluntaria ou voluntario con esta misión e funcións:

 1. MISIÓN:
  • Dinamización e cohesión do voluntariado local para O.S.
  • Articulación co conxunto da organización
 2. FUNCIÓNS:
  • Representación do voluntariado local
  • Colaboración activa co equipo técnico
  • Coordinación coa persoa responsable de voluntariado de O.S.

Podes coñecer a opinión dalgunhas voluntarias e voluntarios clicando aquí.

Queres facer parte do voluntariado de odontoloxía solidaria?

O voluntariado está conformado por profesionais de: estomatoloxía, odontoloxía, asistentes/as de enfermaría, hixienistas, estudantes, administrativas/os…

Existe, dentro do web, un apartado para a coordinación entre o voluntariado e para a remisión de opinións e suxestións.

Cada ano organízase unha reunión xeral co voluntariado das diversas clínicas para avaliar o traballo realizado e mellorar no futuro, coincidindo coa asemblea xeral.

Pin It on Pinterest

Share This
X