Como asociarse

Quero facer parte de Odontoloxía Solidaria como Socia/o Colaboradora/o cunha achega de:

Achega de:

Período (*):

Achega de:

Datos persoais

Nome completo (*)

Profesión

Correo electrónico (*)

Teléfono (*)

Enderezo (*)

Cidade (*)

Estado/Provincia (*)

País (*)

Código postal (*)

NIF/NIE (*)

Datos Bancarios

A achega será realizada por orde bancaria. Este compromiso ficará anulado no momento en que a/o titular da conta o solicitar.

Conta bancaria

IBAN              

Doazóns:
ES30 0081 0173 3600 0116 5117

Remitir a:
Odontoloxía Solidaria
Av. del parc, 9, 1º
08402 Granollers
Teléfono: 93 879 24 79
e-mail: logistica@odsolidaria.org

Escribe aquí os teus comentarios:

Cumprindo o establecido na LO 15/1999 sobre Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos que nos poida proporcionar en calquera dos nosos formularios son confidenciais, e fan parte dos ficheiros dos que é titular a FUNDACIÓN ODONTOLOXÍA SOLIDARIA coa finalidade de informar a vostede sobre as actuacións da Fundación, ben como para recadar fondos para as diversas actuacións e/ou actividades da entidade. Os datos contidos no ficheiro non serán cedidos a terceiras entidades, a non ser nos casos en que contemos coa súa autorización expresa ou naqueles casos previstos pola lexislación en vigor. Do mesmo modo, informámoslle que pode exercer os seus dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición, conforme á lei 15/1999, comunicándoo á FUNDACIÓN ODONTOLOXÍA SOLIDARIA, Av. do Parc nº. 9 - 1ª pl., 08402 Granollers, ou a info@odsolidaria.org

Eu estou de acordo os termos de uso e política de privacidade

Pin It on Pinterest

Share This
X