Noticias

Odontoloxía Solidaria aproba as súas normas de bo goberno e boas prácticas

A norma regula diversos aspectos relativos ao funcionamento da entidade

A última reunión do Padroado da Fundación Odontoloxía Solidaria aprobou o documento Bo goberno e boas prácticas de xestión, destinado a regular diversos aspectos do funcionamento da entidade. O documento contempla como grandes ámbitos cuestións relativas á transparencia e a comunicación, o control e a supervisión financeira, o goberno da Fundación, o funcionamento e adopción de acordos por parte do Padroado e o Comité Executivo, as relacións da Fundación con doantes e voluntarios ou o funcionamento do equipo de xestión, así como aspectos relacionados coa aceptación, cumprimento e verificación das normas de bo goberno e boas prácticas. Anéxanse tamén o Regulamento de réxime interno do Delegado Social de clínica, o Protocolo de Voluntariado e os Protocolos de Tratamento.

Entre outros aspectos, a normativa fixa que a Fundación contará con fontes de financiamento que garantan a súa autonomía financeira, especificando que “non aceptará achegas económicas que condicionen o cumprimento dos seus obxectivos, valores ou principios, que poñan en perigo o cumprimento dos seus fins, ou cuxo orixe sexa ilícito ou non sexa transparente”. O respecto á ética e ás leis “inspirará a actuación de quen integra a Fundación, o que implica dilixencia, boa fe e primacía dos fins da Fundación”, remarca o texto.

As normas adoptadas polo padroado regulan tamén a transparencia en relación cos seus doantes, especificando entre outras cuestións que “a Fundación respectará a vontade dos seus doantes sen modificar ou aplicar as súas achegas a un destino distinto ao manifestado por aqueles, sen contar coa súa autorización expresa”; do mesmo xeito, proporcionará a esta doantes “información precisa e veraz sobre o destino dos fondos, distinguindo as cantidades aplicadas ao financiamento dos programas, das destinadas a gastos administrativos e das dedicadas á captación de fondos”.

No relativo ao voluntariado, e sempre entre outras normas, o documento fixa que “para o cumprimento das súas funcións, a Fundación proporcionará aos voluntarios a formación adecuada, directamente ou a través de terceiros”. Tamén se subscribirá “unha póliza de seguro, adecuada ás características e circunstancias da actividade desenvolvida polos voluntarios, que lles cubra dos riscos de accidente e enfermidade derivados do exercicio da actividade voluntaria, así como pola responsabilidade civil por danos causados a terceiros que puidese ser esixida ao voluntario ou á Fundación”.

O seguimento e control da aplicación destas normas será competencia do Padroado de Odontoloxía Solidaria, que “velará polo seu coñecemento e cumprimento, así como a súa actualización, tomando, en caso de vulneración, as decisións procedentes”.

Voluntarios de Odontoloxía Solidaria en Tetuán atenden a máis de 300 pacientes

O equipo de voluntarios de Odontoloxía Solidaria en Tetuán

Un equipo de voluntarios da Fundación formada polos dentistas María Dolores Cuenca, Lara Vivero e Jesús López, así como o hixiénico Israel Carvajal, viaxaron a Marruecos entre os días pasados ​​os días 18 e 21 de marzo, atendendo a pacientes con necesidades especiais no marco do proxecto Coidar dos dentes, iniciativa conxunta de Odontoloxía Solidaria e a Asociación Hanan de Tetuán.

É a terceira brigada de OS que traballa na cidade marroquí desde que se asinou o acordo de colaboración entre as entidades mencionadas. Na súa visita de marzo, os voluntarios asistiron a un total de 316 persoas, facendo 151 extraccións, 80 selos, 21 hixienes e 5 endodoncias, nun ritmo intenso de traballo por tres días completos.

A Dra. María Dolores Cuenca, voluntaria desta brigada e presidenta de Odontoloxía Solidaria valora moi positivamente o traballo realizado en Tetuán nesta ocasión e as anteriores: “O proxecto evoluciona bastante ben. Destinouse a proporcionar un tratamento oral a pacientes con discapacidade que foron moi ben coidados noutros aspectos menos nisto, principalmente polo custo económico, e la verdade é que nós fixemos moito tratamento nestes rapaces”, di.

No relativo aos futuros pasos do proxecto, Cuenca destaca tamén que se está traballando na boa dirección en canto ao futuro da iniciativa: “Ademais de atender en clínica –explica–, nesta última viaxe demos outros pasos importantes. Entrevistámonos co presidente do Sindicato de Dentistas e con outro dentista máis voluntario, e ambos están totalmente dispostos a traballar con nos cando vaiamos, e continuar o labor cando non esteamos. O Sindicato de Dentistas informou diso a todos os seus membros en Tetuán, que son máis de setenta, para ofrecerlles a posibilidade de facer voluntariado en Hanan, e parece que a resposta está a ser importante. Creo que temos unha boa perspectiva de futuro no aspecto de continuar o labor con voluntariado local. Finalmente –engade– o presidente do Sindicato de Dentistas tamén está en contacto cos hospitais locais para que podamos operar aos pacientes cun grao de discapacidade máis profundo, que necesitan entrar en quirófano para poder ser tratados”.

Convenio de Colaboración co Colexio de Hixienistas de Madrid

Lara Vivero e Soledad Archanco

Odontoloxía Solidaria e o Colexio Profesional de Hixienistas Dentais de Madrid cimentaron a súa cooperación mutua mediante un Convenio de Colaboración que establece o marco da relación entre ambas entidades. O acordo foi asinado o pasado luns día 19 na sede colexial por parte de Lara Vivero, Delegada Social da Clínica Solidaria de Madrid e patroa da Fundación Odontoloxía Solidaria, e Soledad Archanco, presidenta do Colexio de Hixienistas madrileño.

O acordo –de vixencia bianual, e que se renovará automaticamente por idéntico período se ningunha das dúas partes expresa modificacións– establece entre outros puntos que Odontoloxía Solidaria dará prioridade aos profesionais do Colexio de Hixienistas madrileño nas accións de voluntariado da Clínica Solidaria de Madrid. Por parte do Colexio de Hixienistas Dentais de Madrid, e tamén entre outros aspectos, promocionarase o labor da Fundación Odontoloxía Solidaria entre os seus colexiados.

Ambas entidades comprométense así mesmo á organización conxunta de actividades formativas que respondan o interese común. Unha Comisión Mixta composta por dous representantes de cada unha das organizacións asinantes velará polo cumprimento e planificación futura dos termos do convenio.

A presidenta do Colexio de Hixienistas de Madrid, Soledad Archanco, destaca que “o labor dos hixienistas dentais céntrase na prevención. Que mellor que orientar estes esforzos cara ás persoas máis desfavorecidas. Deste xeito evítanse posteriores problemas e enfermidades que, a consecuencia da falta de coidados, poden conducir a problemas que van máis aló do estético, xa que comportan unha perda de funcionalidade da boca”.

Máis de 250 persoas nas actividades de promoción da saúde oral de Odontoloxía Solidaria

Charlade hixiene bucodental a menores realizada por voluntarios de OS en Madrid

A prevención e as boas prácticas en canto a hixiene bucodental son a mellor arma para asegurar unha correcta saúde oral. Máis aló da atención a persoas en situación de risco de exclusión social nas nosas clínicas en España e a nivel internacional, na Fundación Odontoloxía Solidaria sempre poñemos énfase neste aspecto, que tamén forma parte do programa acción da nosa entidade. Deste xeito, ao longo do ano 2017 OS realizou un total de nove actividades de promoción da saúde oral en diversos ámbitos –a maioría delas destinadas a menores– ás que asistiron 278 persoas. As mencionadas charlas tiveron lugar en Madrid (4), A Coruña (2), Fuengirola (1), València (1) e Zaragoza (1).

Tamén en 2017, Odontoloxía Solidaria estendeu os vínculos de complicidade con outras entidades, o que redunda nunha mellor atención dos nosos usuarios ou un maior ámbito de actuación. Asináronse, pois, senllos convenios de colaboración co Colexio de Higienistas de Galicia, o Instituto CEFA Formación, o Colexio de Higienistas de Castela-A Mancha, o Colexio de Odontólogos de Málaga, a Fundación Chirma, o Centro de Formación para a Muller de Vallecas, a Universidade CEU San Pablo, o IES Miguel Catalán de Zaragoza, HIDES Aragón e a Federación Española de Higienistas Bucodentais.

Por último, cabe destacar que, así mesmo ao longo do ano 2017, representantes da Fundación asistiron a diversos encontros profesionais do sector odontológico, como o Congreso Nacional de Higienistas en Santiago de Compostela, a Cea de Gala do Consello de Dentistas en Madrid, a Reunión Anual da Sociedade Española de Periodoncia e Osteointegración (SEPA) en Málaga, o Congreso Dental Aragonés en Zaragoza, o Congreso da Sociedade Española de Epidemiología e Saúde Pública Oral ( SESPO) en Girona, ou o congreso da Federación Dental Internacional en Madrid, onde  OS recibiu o Diploma á Solidariedade por parte da Federación Dental Española.

O Consello Xeral de Dentistas premia o proxecto de Odontoloxía Solidaria en Tetuán.

Voluntariosde Odontoloxía Solidaria no proxecto Coida os teus Dentes en Tetuán

O Consello Xeral de Dentistas distinguiu cun dos seus premios anuais o proxecto Coida os teus Dentes, unha iniciativa conxunta da Fundación Odontoloxía Solidaria e a Asociación Hanan de Tetuán, dirixido a prestar atención odontolóxica a pacientes con necesidades especiais na mencionada cidade marroquí

A presidenta de Odontoloxía Solidaria, María Dolores Cuenca, recolleu o galardón o pasado día 15 de decembro en Madrid, no transcurso da Gala da Odontoloxía e Estomatoloxía Española, na que se fixo entrega dos premios a distintas personalidades, organismos e institucións que mostraron o seu compromiso coa saúde oral no noso país.

No seu discurso de aceptación e agradecemento do Premio de Axuda ás ONG do Consello de Dentistas, María Dolores Cuenca lembrou ante os presentes que “a pobreza afecta dalgunha forma a case o 27% da poboación española”. Ante esta realidade, proseguiu a presidenta de OS, “moitas veces, a nosa conciencia adorméntase e non presta atención ao home ou muller que sofre xunto a nós. Esas persoas, consideradas para moitos, o último da sociedade, cuestionan as nosas vidas e por iso a mirada do pobre debe ser sensibilizadora das nosas conciencias e da inxustiza social“. “Hoxe temos que identificar os novos rostros da pobreza, deses homes, mulleres e nenos moitas veces explotados, violados e marxinados na sociedade e a miseria. Eses rostros son un berro que nos zarandea e interpélanos”, indicou tamén a Dra. Cuenca na súa intervención.

O ICOEV outorga o Premio Solidariedade a Odontoloxía Solidaria

O Premio Solidariedade, que outorga o Ilustre Colexio de Odontólogos e Estomatólogos de Valencia (ICOEV), recaeu na edición correspondente a 2017 na Fundación Odontoloxía Solidaria e a Cruz Vermella Española. Cada unha destas entidades recibiu por parte do ICOEV a cantidade de 2.500 euros, que serán destinados aos proxectos sociais de asistencia dental que desenvolven na provincia de Valencia. Dáse a circunstancia de que Odontoloxía Solidaria recebe o Premio á Solidariedade do Colexio valenciano por cuarto ano consecutivo, xa que tamén foi distinguida con este galardón nas edicións correspondentes a 2014, 2015 e 2016.

Na entrega de premios celebrada na sede colexial o pasado xoves 7 de decembro, o presidente do ICOEV, Enrique Llobell, felicitou polo seu traballo ás entidades distinguidas, tanto aos seus dirixentes como de modo moi especial aos profesionais sanitarios voluntarios que forman parte destas organizacións. O proxecto presentado por parte da Fundación Odontoloxía Solidaria centrábase no traballo da Clínica Solidaria de Valencia situada na rúa Balmes da cidade, onde ten presenza desde 1999. O pasado ano 2016, esta clínica atendeu a un total de 1.632 persoas en risco de exclusión social.

Máis de cen persoas refuxiadas atendidas polos voluntarios de OS en Grecia

Os voluntarios de OS, na clínica de Atenas xestionada por Seeds of Humanity

Unha brigada de voluntarios da Fundación Odontoloxía Solidaria formada por Aleix Amat, Jordi Galera e Alba Murillo, viaxou a Grecia entre os pasados días 9 e 19 de novembro, prestando asistencia bucodental a persoas refuxiadas no país heleno. No contexto da iniciativa Dentists 4 Refugees, os nosos compañeiros traballaron nunha clínica dental da cidade de Atenas xestionada pola organización Seeds of Humanity, atendendo aproximadamente a un centenar de persoas procedentes de Afghanistán, Paquistán, Irán, Iraq, Siria e Albania, que viven en campos de refuxiados ou edificios ocupados da cidade.

“A maioría de persoas que tratamos –comenta Alba Murillo– eran adultos de entre 20 e 50 anos de idade. Tamén dedicamos un día enteiro a atender maioritariamente a nenos na clínica”. Moitos destes nenos vivían coas súas familias en edificios ocupados como o que os voluntarios de Odontoloxía Solidaria visitaron ao pouco tempo de chegar ao país: “Alí tivemos a ocasión de facer unha primeira visita previa á súa asistencia á clínica”, engade.

A saúde bucodental das persoas refuxiadas que foron tratadas na clínica de Atenas era, segundo indica a nosa compañeira, “bastante deficiente. A maioría de pacientes viñan con dor. Fundamentalmente, tratamos caries moi profundas e extraccións, e proporcionabámoslles os antibióticos cos que chegamos ao país, xa que alí carecían de eles”. Cun ritmo de traballo intenso –”a clínica abría ás dez da mañá e traballabamos sen parar ata o peche ás seis da tarde”–, a experiencia destes voluntarios foi “enriquecedora no persoal”, a pesar da difícil situación que se vive en Grecia: “Ata que non chegas alí non te dás conta do gran nivel de pobreza do país. En Atenas esta realidade é moi visible, con moitos edificios como colexios ou hospitais abandonados”.

A iniciativa Dentist 4 Refugees, na que Odontoloxía Solidaria está implicada desde os seus inicios, está potenciada pola Comisión Social do Col·legi Oficial d’ Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya ( COEC) xunto outras organizacións non gobernamentais como Dentistas Sen Fronteiras, Zerca y Lejos e Amb Les Teves Mans. O programa continuará os próximos meses. Os profesionais do sector bucodental (odontólogos, estomatólogos, higienistas e auxiliares) interesados en implicarse no proxecto, poden contactar coa Comisión Social do COEC mediante o correo electrónico social@coec.cat.

Odontoloxía Solidaria no Congreso Nacional SESPO

Os voluntarios de OS a coñecer as actividades da Fundación no Congreso celebrado en Girona

A Fundación Odontoloxía Solidaria tivo presenza no XXIII Congreso Nacional da Sociedade Española de Epidemiología e Saúde Pública Oral (SESPO), celebrado os pasados días 20 e 21 de outubro na cidade de Girona. A mencionada entidade, que iniciou a súa andaina hai xa 25 anos, desenvolveu durante a celebración deste Congreso un extenso programa científico que, como reflicte o boletín electrónico da propia SESPO, “serviu de foro para actualizar e intercambiar opinións sobre os factores de risco das enfermidades orais, promovendo as tendencias actuais onde a prevención é unha parte máis do tratamento“. Os diversos relatores trataron neste marco cuestions como a atención bucodental infantil ou nas persoas anciás, entre outros temas.

A Dra. Agnès Ministral, presidenta do Congreso, cóntanos que sintese satisfeita cos resultados do encontro, ao que asistiron 210 persoas, destacando que “os temas científicos tratados foron de interese, como demostra a gran participación dos asistentes nos debates e mesmo o impacto que tivemos nas redes sociais”. “Doutro lado –prosegue– procuramos que fose un Congreso saudable no sentido amplo da palabra, mediante iniciativas como as ‘pausas activas’ que se realizaron”. “O clima foi excelente tanto a nivel científico como humano”, destaca.
Odontoloxía Solidaria foi unha das ONG do sector bucodental con presenza no Congreso SESPO, dando a coñecer as actividades da Fundación entre os asistentes. Alba Murillo, unha das voluntarias de OS que acudiu a Girona, fai tamén un balance positivo da experiencia. “Estableceuse un ambiente moi familiar entre os asistentes –cóntanos–, o que propiciou que puidésemos explicar a moitos deles que é a Fundación e cal é o traballo que realiza“. Como froito destes encontros, engade, Odontoloxía Solidaria terá a posibilidade de dar a coñecer a final do presente curso universitario a súa existencia, métodos e valores a estudantes de quinto curso de Odontoloxía da Universitat de Barcelona, feito que sen dúbida supoñerá un potencial de novos voluntarios susceptibles de integrarse na nosa organización.

Voluntarios de OS participan na acción solidaria de Dentists 4 Refugees en Grecia

Unha brigada de voluntarios de Odontoloxía Solidaria viaxará o vindeiro mes de novembro a Grecia, co obxectivo da colaborar na acción solidaria emprendida en febreiro de 2017 por parte de Dentists 4 Refugees. Trátase dunha iniciativa destinada a velar pola saúde bucodental dos numerosos refuxiados establecidos no país, potenciada pola Comisión Social do Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya xunto ás organizacións non gobernamentais Odontoloxía Solidaria, Dentistas Sen Fronteiras, Zerca y Lejos e Amb les Teves Mans, en colaboración con InWoCaDe Foundation e Khora Foundation.

Os voluntarios traballarán nunha clínica dental da cidade de Atenas aberta a finais de 2016 co obxectivo de atender aos refuxiados sirios, afgáns e doutros países que fuxiron dos conflitos armados dos seus respectivos países, e que desde hai longo tempo atópanse en Grecia, asentados en campos de refuxiados establecidos polas autoridades locais ou en distintos asentamentos non oficiais.

A situación destas persoas refuxiadas constitúe unha crise humanitaria sen precedentes. As accións emprendidas polas autoridades gregas, a Unión Europea e as Nacións Unidas resultan claramente insuficientes para facer fronte ao problema. Organizacións non gobernamentais e persoas a título individual asumen a imprescindible axuda humanitaria no país, aínda que a necesidade segue sendo aínda moi grande.

As organizacións internacionais de saúde que traballan sobre o terreo, constataron entre as principais patoloxías que afectan ás persoas refuxiadas en Grecia os trastornos psicolóxicos, as enfermidades crónicas descontroladas e as enfermidades bucodentais. No ámbito odontolóxico –e tendo en conta que a Seguridade Social grega non ofrece prestacións neste ámbito nin para os cidadáns do país nin para os refuxiados–, a falta de asistencia provoca que día tras día aumente a morbilidade de orixe bucodental.

Odontoloxía Solidaria está implicada na iniciativa Dentists 4 Refugees desde o momento no que empezou a fraguarse este proxecto para mediados de 2016, e desde entón foron diversos as viaxes de voluntarios da nosa Fundación a Grecia, co obxectivo de paliar na medida do posible a situación. Con todo, seguen sendo imprescindibles novos voluntarios para afrontar esta crise humanitaria. Os profesionais do sector bucodental (odontólogos, estomatólogos, hixienistas e auxiliares) interesados en implicarse neste proxecto, poden contactar para ese efecto coa Comisión Social do COEC mediante o correo electrónico social@coec.cat.

“Sinto ben dando algo do único que sei”

Josefina Guzmán

Josefina Guzmán de la Cruz, odontóloga de 58 anos, exerce no ámbito privado, pero saca horas para colaborar como voluntaria na Clínica Solidaria de Granollers. Orixinaria da República Dominicana, actualmente reside en Barcelona. Falamos con ela para coñecer mellor a súa experiencia na Fundación e as súas motivacións no ámbito solidario.

– Cando empezas a colaborar con Odontoloxía Solidaria?
– Fai un par de anos. Coñecín a Fundación grazas a Albert Cabestany: el e eu traballamos xuntos, falábame moito de Odontoloxía Solidaria, e como eu facía moito tempo que quería facer algunha actividade de tipo solidario decidinme.

De onde viña este desexo de facer traballo solidario?

– É que a min este país deume moito, e pensei que algo debía eu dar. Tenia o desexo de axudar. Sabía que existían organizacións solidarias, pero non sabía como atopalas e en realidade tampouco as buscaba moito. Era un desexo latente que ao final se puido realizar. A min gústame dar algo do que sei, do único que sei. Sénteste ben dándoo.
– Por un desexo de xustiza, ou por outras motivacións?
– Non penso tanto a un nivel global, senón a un nivel persoal. Sabes que ha moita xente que o pasa mal e podes axudar un pouquiño.
– Que tal a experiencia ata o momento na Fundación?
– A min gústame moito facer este voluntariado. O día que vés á Clínica Solidaria é como unha saída, como un despexe: fas exactamente o mesmo de todos os días, atender a pacientes, pero a min despéxame. Séntame ben. Aquí fago prótese. O trato cos pacientes e bo en xeral. Normalmente son moi agradecidos.
– Nalgúns casos, acoden á Fundación persoas con historias persoais moi complicadas?
– Si, é verdade. Normalmente non ha moito tempo para falar cos pacientes, porque se traballa moito, pero algúns che contan estas situacións. E dá que pensar, por suposto. Fai que sintas privilexiada, e que penses: “Meu Deus, e o teu que pensabas que os teus problemas eran graves”. Axúdache a relativizar.
– Que lle dirías a un odontólogo novo para convidarlle a que nos coñeza?
– Que aquí se aprende moito. Apréndese a tratar coa xente e coas situacións que logo vas a atopar na consulta, e aprendes sobre a profesión. A xente pregunta ao compañeiro, ha unha sinerxia moi positiva, e o trato cos compañeiros é francamente agradable.

Pin It on Pinterest

Share This
X