Lara Vivero e Soledad Archanco

Odontoloxía Solidaria e o Colexio Profesional de Hixienistas Dentais de Madrid cimentaron a súa cooperación mutua mediante un Convenio de Colaboración que establece o marco da relación entre ambas entidades. O acordo foi asinado o pasado luns día 19 na sede colexial por parte de Lara Vivero, Delegada Social da Clínica Solidaria de Madrid e patroa da Fundación Odontoloxía Solidaria, e Soledad Archanco, presidenta do Colexio de Hixienistas madrileño.

O acordo –de vixencia bianual, e que se renovará automaticamente por idéntico período se ningunha das dúas partes expresa modificacións– establece entre outros puntos que Odontoloxía Solidaria dará prioridade aos profesionais do Colexio de Hixienistas madrileño nas accións de voluntariado da Clínica Solidaria de Madrid. Por parte do Colexio de Hixienistas Dentais de Madrid, e tamén entre outros aspectos, promocionarase o labor da Fundación Odontoloxía Solidaria entre os seus colexiados.

Ambas entidades comprométense así mesmo á organización conxunta de actividades formativas que respondan o interese común. Unha Comisión Mixta composta por dous representantes de cada unha das organizacións asinantes velará polo cumprimento e planificación futura dos termos do convenio.

A presidenta do Colexio de Hixienistas de Madrid, Soledad Archanco, destaca que “o labor dos hixienistas dentais céntrase na prevención. Que mellor que orientar estes esforzos cara ás persoas máis desfavorecidas. Deste xeito evítanse posteriores problemas e enfermidades que, a consecuencia da falta de coidados, poden conducir a problemas que van máis aló do estético, xa que comportan unha perda de funcionalidade da boca”.

Pin It on Pinterest

X