O equipo de voluntarios de Odontoloxía Solidaria en Tetuán

Un equipo de voluntarios da Fundación formada polos dentistas María Dolores Cuenca, Lara Vivero e Jesús López, así como o hixiénico Israel Carvajal, viaxaron a Marruecos entre os días pasados ​​os días 18 e 21 de marzo, atendendo a pacientes con necesidades especiais no marco do proxecto Coidar dos dentes, iniciativa conxunta de Odontoloxía Solidaria e a Asociación Hanan de Tetuán.

É a terceira brigada de OS que traballa na cidade marroquí desde que se asinou o acordo de colaboración entre as entidades mencionadas. Na súa visita de marzo, os voluntarios asistiron a un total de 316 persoas, facendo 151 extraccións, 80 selos, 21 hixienes e 5 endodoncias, nun ritmo intenso de traballo por tres días completos.

A Dra. María Dolores Cuenca, voluntaria desta brigada e presidenta de Odontoloxía Solidaria valora moi positivamente o traballo realizado en Tetuán nesta ocasión e as anteriores: “O proxecto evoluciona bastante ben. Destinouse a proporcionar un tratamento oral a pacientes con discapacidade que foron moi ben coidados noutros aspectos menos nisto, principalmente polo custo económico, e la verdade é que nós fixemos moito tratamento nestes rapaces”, di.

No relativo aos futuros pasos do proxecto, Cuenca destaca tamén que se está traballando na boa dirección en canto ao futuro da iniciativa: “Ademais de atender en clínica –explica–, nesta última viaxe demos outros pasos importantes. Entrevistámonos co presidente do Sindicato de Dentistas e con outro dentista máis voluntario, e ambos están totalmente dispostos a traballar con nos cando vaiamos, e continuar o labor cando non esteamos. O Sindicato de Dentistas informou diso a todos os seus membros en Tetuán, que son máis de setenta, para ofrecerlles a posibilidade de facer voluntariado en Hanan, e parece que a resposta está a ser importante. Creo que temos unha boa perspectiva de futuro no aspecto de continuar o labor con voluntariado local. Finalmente –engade– o presidente do Sindicato de Dentistas tamén está en contacto cos hospitais locais para que podamos operar aos pacientes cun grao de discapacidade máis profundo, que necesitan entrar en quirófano para poder ser tratados”.

Pin It on Pinterest

X